Dokumenty

Plány KPSS

Akční plán na rok 2019

Střednědobý plán na období 2019-2021

Akční plán na rok 2018

→ Akční plán na rok 2017

 Akční plán na rok 2016

 Střednědobý plán na období 20162018

→ Aktualizace Akčního plánu na rok 2015

→ Akční plán na rok 2015

→ Akční plán na rok 2014

→ Střednědobý plán na období 2013–2015

Plnění plánů

Vyhodnocení plnění priorit za rok 2017

Vyhodnocení plnění priorit za rok 2016

→ Vyhodnocení plnění priorit za rok 2015

→ Zpráva o činnosti za období červenec – prosinec 2014

→ Zpráva o činnosti za období leden – červen 2014

→ Zpráva o činnosti za období červenec – prosinec 2013

→ Zpráva o činnosti za období leden – červen 2013

KPSS

Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu na rok 2019

Vypořádání připomínek ke Střednědobému plánu na období 2019 – 2021

Priority a opatření na období 2019 – 2021

Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu na rok 2018

→ Priority a opatření na období 2016 – 2018

Organizační řád

→ Organizační řád – změna členů ŘS

→ Zápis ze setkání řídící skupiny a pracovních skupin

→ Opatření ke Střednědobému plánu na období 2013 – 2015

→ Vize a priority KPSS

→ Dotazník pro veřejnost 2012

→ Organizační schéma KPSS

→ Organizační řád KPSS

→ Zápis ze setkání u kulatého stolu ze dne 12.4.2012

Řídící skupina

Změna ve složení řídící skupiny 15.3.2017

Zápis ze setkání dne 09.11.2016

Příloha zápisu ze dne 09.11.2016

 Změna ve složení řídící skupiny 01.11.2016

→ Zápis ze setkání dne 17.3.2015

Zápis ze setkání 26.2.2015

→ Zápis ze setkání dne 12.2.2015

→ Zápis ze setkání dne 22.1.2015

→ Zápis ze setkání dne 12.8.2014

→ Příloha zápisu ze dne 12.8.2014

→ Zápis ze setkání dne 26.11.2013

→ Zápis ze setkání dne 27.6.2013

→ Příloha zápisu ze dne 27.6.2013

→ Zápis ze setkání dne 19.10.2012

→ Zápis ze setkání dne 19.7.2012

→ Příloha zápisu ze dne 19.7.2012

→ Zápis ze setkání dne 28.6.2012

→ Příloha zápisu ze dne 28.6.2012

→ Zápis ze setkání dne 17.5.2012

Všechny pracovní skupiny

→ Zápis ze setkání dne 7.6.2016

→ Zápis ze setkání dne 28.1.2016

→ Zápis ze setkání dne 23.11.2015

→ Zápis ze setkání dne 21.9.2015

PS – Senioři a osoby se zdravotním postižením

 Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 12.6.18

 Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 13.3.18

 Příloha k zápisu 3-2018

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 7.11.2017

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 13.6.2017

Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 7.3.2017

Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 18.10.2016

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 16.6.2015

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 26.3.2015

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 2.12.2014

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 23.9.2014

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 5.6.2014

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 24.3.2014

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 28.11.2013

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 24.9.2013

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 21.5.2013

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 21.2.2013

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 7.6.2012

→ Zápis ze setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením dne 10.5.2012

→ SWOT – senioři a osoby se zdravotním postižením

PS – Děti, rodina a mládež

 Zápis ze setkání PS Děti rodina a mládež dne 13. 6. 2018

 Zápis ze setkání PS Děti rodina a mládež dne 14.3.2018

 Příloha k zápisu 3-2018

→ Zápis ze setkání PS Děti rodina a mládež dne 8.11.2017

 Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 14.6.2017

 Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 8.3.2017

Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 19.10.2016

→ Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 17.6.2015

→ Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 25.3.2015

→ Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 3.12.2014

→ Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 24.9.2014

→ Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 11.6.2014

→ Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 26.3.2014

→ Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 19.2.2013

→ Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 5.6.2012

→ Zápis ze setkání PS Děti, rodina a mládež dne 10.5.2012

→ SWOT – děti, rodina a mládež

PS – Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny

 Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením os. v krizi etn. skupiny a národnostní menšiny dne 11.6.2018

 Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 12.3.2018

 Příloha k zápisu 3-2018

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 6.11.2017

 Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 12.6.2017

Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 6.3.2017

Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 17.10.2016

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 15.6.2015

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 23.3.2015

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 1.12.2014

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 22.9.2014

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 10.6.2014

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 25.3.2014

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 5.12.2013

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 26.9.2013

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 28.5.2013

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 26.2.2013

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 7.6.2012

→ Zápis ze setkání PS osoby ohrožené soc. vyloučením, os. v krizi, etn. skupiny a národnostní menšiny dne 10.5.2012

→ SWOT – sociální prevence, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny

Drogová problematika

 Protidrogová strategie Městské části Praha 5 na rok 2019

 Akční plán Protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2019

 Protidrogová strategie Městské části Praha 5 na rok 2018

 Akční plán protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2018

→ Protidrogová strategie Městské části Praha 5 na rok 2016

→ Akční plán protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2016

→ Protidrogová strategie Městské části Praha 5 na rok 2015

→ Akční plán protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2015

→ Akční plán protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2014

→ Akční plán protidrogové strategie Městské části Praha 5 na rok 2013

→ Akční plán protidrogové strategie Městské části Praha 5 pro roky 2011 – 2012

→ Protidrogová strategie Městské části Praha 5 na období 2011 – 2014

Prevence kriminality

→ Akční plán prevence kriminality na rok 2019 

→ Program prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2019 

 Akční plán prevence kriminality na rok 2018

 Program prevence kriminality Městské části Prahy 5 na rok 2018

→ Koncepce prevence kriminality Městské části Praha 5 na léta 2017 – 2021

→ Akční plán prevence kriminality kriminality na rok 2016

→ Program prevence kriminality Městské částti Prahy 5 na rok 2016

→ Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2015

→ Program prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2015

→ Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2014

→ Program prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2014

→ Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2013

→ Program prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2013

→ Plán prevence kriminality Městské části Praha 5 pro roky 2012 – 2015

→ Program prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2012

Zprávy o činnosti policií na území Městské části Praha 5

 Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2017

 Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2017

Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2016

Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2016

→ Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2015

→ Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2015

→ Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2014

→ Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2013

→ Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2013

→ Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2012

→ Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2012

→ Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2011

→ Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2011

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Mapování terénu MČ Praha 5 v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší rok 2017

→ Mapování terénu MČ Praha 5 v souvislosti s výskytem osob bez přístřeší rok 2013