Telefonická krizová pomoc

Důležitá telefonní čísla

NONSTOP telefonická Linka důvěry, Krizové centrum RIAPS 222 580 697
Linka bezpečí, zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let 116 111
Linka seniorů Elpida  (po-pá 8:00-20:00), zdarma 800 200 007
Senior telefon – Život90, NON-STOP, zdarma 800 157 157
Nonstop DONA linka, pomoc obětem domácího násilí 251 51 13 13
NONSTOP obětem kriminality, svědkům a pozůstalým, BKB 116 006
NONSTOP – poradenská linka, Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. 222 221 431
Linka psychopomoci (podpora v psychické krizi,                    po-pá 9 -21 h) 224 214 214

777 783 146

Linka AIDS pomoci, NON-STOP, zdarma 800 800 980
Národní linka pomoci AIDS „HELP LINE AIDS”(po–čt 13 – 18 h, pá 13–16 h), zdarma 800 144 444
Centrum krizové intervence, PN Bohnice, NON-STOP 284 016 666
SOS centrum-denní krizová služba, po-pá 9-20 h, Diakonie ČCE 222 514 040
Linka bezpečí, NON-STOP pro děti a mladistvé 800 155 555
Dětské krizové centrum, NON-STOP Linka důvěry 241 484 149
Linka XX, PN Bohnice, AT ženy 284 016 292
Linka pomoci Alternativa dívky NON-STOP, pro mladistvé dívky 241 727 763
Linka proti bolesti 266 199 571
AVON linka proti rakovině prsu 800 180 880
La Strada, informační a SOS linka 222 717 171