Poradny a odborná pracoviště

On-line poradny a informační portály:

www.drogovaporadna.cz

www.drogy-info.cz

http://www.drnespor.eu/addictcz.html

www.koncimshulenim.cz

http://sananim.cz/prevence/tema.html

http://alkohol-alkoholismus.cz/

 

Protidrogové poradny:

Poradenská linka Drop In

Telefon – nepřetržitě 222 221 431
Konzultační linka PhDr. I. Douda 602 317 173
Konzultační linka MUDr. J. Presl 222 221 124

Středisko výchovné péče Klíčov – ambulantní oddělení Praha 5

Weberova 1, Praha 5, 150 00

Kontakty:

Telefon 251 614 735, 774 212 820
e-mail ambulancepraha5@klicov.cz
web www.klicov.cz

STAGE 5 – kontaktní a poradenské centrum závislostí v hl. m. Praze, PROGRESSIVE o.p.s.

Mahenova 4, Praha 5, 150 00

Kontakty:

Telefon 257 217 871, 605 319 926
e-mail stage5@progressive-os.cz
web www.progressive-os.cz

Poradna pro rodiče Sananim

Žitná 1574/51, Praha 1

Kontakty:

Telefon 284 824 234, 739 268 527
e-mail rodice@sananim.cz
web http://www.sananim.cz/

Léčebná zařízení:

Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí, CESTA – ŘEVNICE

Sádecká 169, Řevnice, 252 30

Kontakty:

Telefon 257 721 231
e-mail sm-cesta@cbox.cz
web http://duasvp.cz/

Dětské a dorostové detoxifikační centrum

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Vlašská 336/36, Praha 1 – Malá Strana, 118 33

Kontakty:

Telefon 257 197 148, 257 197 159
e-mail detox@nmskb.cz
web www.nmskb.cz

Toxi ambulance

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Kontakty:

Telefon 224 968 207
web http://www.vfn.cz/

Alko ambulance

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Kontakty:

Telefon 224 968 214
e-mail ambulance.zavislosti@vfn.cz
web http://www.vfn.cz/

Detoxifikační jednotka Apolinář

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

Kontakty:

Telefon 725 736 177
web http://www.abstinence.cz/

Detoxifikační oddělení Bohnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Ústavní 91, Praha 8, 181 02

Kontakty:

Telefon 284 016 111
web http://www.plbohnice.cz/