Poradna

Sociální poradenství na ÚMČ Praha 5           
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Oddělení sociální péče a rozvoje sociálních služeb,
Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22
Kontakty:

Občanská poradna Praha 1
Jakubská 3, Praha 1, 110 00
Kontakty:
Telefon  222 310 110
e-mail     op.praha1@seznam.cz
web         www.oppraha1.wz.cz

Archa pomoci Praha
Sbor CASD Praha služeb
Peroutkova 2482/57, Praha 5 – Smíchov, 150 00
Kontakty:
Telefon                   737 385 530
e-mail                     archapomoci@seznam.cz
Web                         http://www.casdsmichov.cz/archa-pomoci-praha/

Občanská poradna Společnou cestou
Spytihněvova 162/4, Praha 2  128 00
Kontakty:
Telefon  223 011 642                 
e-mail    poradna@spolcest.cz
web        www.spolcest.cz    

Centrum sociálních služeb Praha
Chelčického 39, Praha 3, 130 00
Kontakty:
Telefon     222  581 290 linka 26, 773 296 663
e-mail        ria.dolakova@csspraha.cz
web             www.csspraha.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
Kudrnova 95/22, Praha 5-Motol, 150 00
Kontakty:
Telefon    257 223 028 nebo 257 211 929
e-mail      socialni@cfklub.cz
web          www.cfklub.cz

ERGO Aktiv, o.p.s.
Centrum moderní rehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku
Olšanská 2666/7, Praha 3, (budova Polikliniky Olšanská)
Kontakty:
Telefon                   732 542 529
e-mail                     poradna@ergoativ.cz
web                         http://www.ergoaktiv.cz/nase-sluzby/odborna-poradna/

SON ČR – poradny v bytové oblasti
Nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3,130 00
Kontakty:
Telefon   234 463 343, 733 604 828
e-mail      son@cmkos.cz
web          www.son.cz/poradna

CICB – Praha 1 – bytová problematika
Těšnov 5, Praha 1, 110 00
Kontakty:
Telefon   224 805 511, 733 604 828
e-mail     son@cmkos.cz
web          www.son.cz

Člověk v tísni, o.p.s.
Vltavská 3101/24, Praha 5, 150 00
Kontakty:
Telefon                       222 310 311, 257 215 629
e-mail                         vaclav.kucera@clovekvtisni.cz
web                             www.clovekvtisni.cz

Helppes-Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.
Plzeňská 546/68, Praha 5-Smíchov, 150 00
Kontakty:
Telefon    603 769 864
e-mail      info@helppes.cz
web          www.helppes.cz

Chytrá Péče, s.r.o.  
Opatovická 1314/9, Praha 1, 110 00
Štěpánská 539/9, Praha 2, 120 00
Kontakty:
Telefon                   800 400 410
e-mail                     poradna@chytrapece.cz           
web                         https://www.chytrapece.cz/