Poradna

Sociální poradenství na ÚMČ Praha 5
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, 150 22

Centrum pro manželství a rodinu, z. s.
Ostrovského 3, Praha 5, 150 00
Kontakty:
Telefon       724 329 657
e-mail          info@manzelstviarodina.cz
web              www.manzelstviarodina.cz

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.
Dřevná 2, Praha 2 Nové Město, 128 00
Kontakty:
Telefon     právní poradna 774 722 153, psychologická poradna 739 416 408
e-mail       aperio@aperio.cz
web           www.aperio.cz

Klub dvojčat a vícerčat, o.s.

Matoušova 18, Praha 5, 150 00
Kontakty:
Telefon      251 680 151, 739 544 207
e-mail        klub@dvojcata.org
web             www.dvojcata.org

Středisko výchovné péče Klíčov, ambulantní oddělení Praha 5

Weberova 1, Praha 5, 1500
Kontakty:            
Telefon    251 614 735
Fax           251 614 735
e-mail:     ambulancepraha5@klicov.cz
web           http://www.klicov.cz

Středisko výchovné péče Klíčov, ambulantní oddělení Praha 9

Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kontakty:
Telefon     286 887 075, 776 212 928
e-mail       klic@klicov.cz
web           http://www.klicov.cz

Ambulantní oddělení Klíčov

Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00
Kontakty:
Telefon      286 580 711, 773 21 28 20
e-mail        ambulance@klicov.cz nebo starka@klicov.cz
web            http://www.klicov.cz

Centrum sociálních služeb Praha
Sociálně právní poradna Kontakt
Ječná 1317/3, Praha 2-Nové Město, 120 00

Dělnická 1020/54, Praha 7-Holešovice, 170 00
Kontakty:
telefon   222 515 400
e-mail  poradna.kontakt@csspraha.cz
web        http://www.csspraha.cz/


Thése – poradna pro vztahy a rodinu
Rybná 1, Praha 1, Staré Město, 110 00
Kontakty:
Telefon     604 628 004
e-mail       these@these.one.cz 
web           https://these.one/

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Hvězdova 19, Praha 4, 140 00
Kontakty:
Telefon      222 922 240, zelená linka 800 722 722
e-mail        poradna@financnitisen.cz
web             http://www.financnitisen.cz/

SON ČR – poradny v bytové oblasti

Nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3,130 00
Kontakty:
Telefon   234 463 343, 733 604 828
e-mail     son@cmkos.cz
web         www.son.cz

CICB – Praha 1 – bytová problematika

Těšnov 5, Praha 1, 110 00
Kontakty:
Telefon      224 805 511, 733 604 828
e-mail        son@cmkos.cz
web            www.son.cz

Člověk v tísni, o.p.s.
Vltavská 3101/24, Praha 5, 150 00
Kontakty:
Telefon                       222 310 311, 257 215 629
e-mail                         vaclav.kucera@clovekvtisni.cz
web                             www.clovekvtisni.cz

Občanská poradna Praha 1

Jakubská 3, Praha 1, 110 00
Kontakty:
Telefon       222 310 110
e-mail         op.praha1@seznam.cz
web             www.oppraha1.wz.cz

Občanská poradna Společnou cestou

Spytihněvova 162/4, Praha 2  128 00
Kontakty:
Telefon          223 011 642
e-mail            poradna@spolcest.cz
web                 www.spolcest.cz

Terapeutické centrum Modré dveře
Tyrše a Fügnera 105/7, Radošovice, 251 01 Říčany u Prahy
K Horkám 23/16, Hostivař, 102 00 Praha 102
Kontakty:
telefon   Praha 727 864 932, Říčany 725 830 830
e-mail    modredvere@modredvere.cz
web        http://www.modredvere.cz/


Poradna Magdala, Arcidiecézní charita Praha

Renoirova 614/7, Praha 5, 152 00
Radlická 2487/99, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
Kontakty:
Telefon       251 552 790, 737 280 614
Fax              251 552 792
e-mail         magdala@praha.charita.cz
web              http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/