Odborné sociální poradenství

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.
AdvoCats for Women
V luhu 715/6, Praha 4-Nusle, 140 00
Kontakty:
Telefon                   608 222 277
e-mail                     poradna@profem.cz
web                         www.profem.cz

Arcidiecézní charita Praha
Poradna Magdala
Londýnská 13/44, Praha 2-Vinohrady, 120 00
Kontakty:
telefon   737 280 614, 251 552 790
e-mail   magdala@praha.charita.cz 
web        https://praha.charita.cz/


Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s.
U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00
Kontakty:
telefon   257 317 110, 739 039 198
e-mail    centrala.praha@bkb.cz
web        http://www.bkb.cz


Acorus – poradna pro osoby ohrožené domácím násilím
Dělnická 213/12, Praha 7-Holešovice, 170 00
Kontakty:
telefon   283892772
e-mail    info@acorus.cz
web        http://www.acorus.cz/


Poradna pro rodiny se závislostí
Anima – terapie, z.ú.
Apolinářská 447/4a, Praha 2-Nové Město, 128 00
Kontakty:
telefon   777 113 387, 224 968 239
e-mail   info@anima-terapie.cz
web        http://www.anima-terapie.cz/


Azylový dům sv. Terezie – Poradna pro lidi v tísni
Arcidiecézní charita Praha
Pernerova 336/20, Praha 8-Karlín, 186 00
Kontakty:
telefon   222 313 739
e-mail   poradna@praha.charita.cz
web        http://praha.charita.cz/


Resocializační a reintegrační programy
Centrum sociálních služeb Praha
Sokolovská 87/95, Praha 8-Karlín, 186 00
Kontakty:
telefon   606 265 016
e-mail   prp.alfa.beta@seznam.cz
web        http://www.csspraha.cz/