Rady pro rodiče

Důvody proč děti zkoušejí drogy

Ze zvědavosti.
Chtějí patřit do party.
Z důvodu nudy.
Únik před problémy.

Některé varovné signály

Náhlá změna nálad, nepřiměřené reakce na určité situace, nesoustředěnost, poruchy paměti, úzkosti, deprese, nervozita a agresivita.
Náhle zhoršený prospěch ve škole, neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy, dříve nezvyklé problémy s chováním ve škole.
Změna přátel, uzavírání se do sebe či „pochybní známí“.
Častá vyčerpanost a únava, nespavost nebo nadměrná spavost, častá onemocnění u dříve zdravého dítěte.
Lži, předstírání a nespolehlivost.
Izolace od rodiny.
Snížené sebevědomí.
Chybějící léky a alkohol v domácnosti.
Ztrácejí se věci a peníze v domácnosti, narůstající potřeba peněz.
Zanedbání péče o zevnějšek.

Zdravá pravidla v rodině

1. Předem si stanovte jasně daná pravidla a důsledky jejich nedodržení.
2. Buďte neústupní vůči vydírání, nenechte se zviklat pláčem nebo výčitkami.
3. Máte právo na kontrolu svých dětí.
4. Mluvte s dítětem, naslouchejte jeho názorům a neodsuzujte je.
5. O drogách mluvte otevřeně, věcně a objektivně.
6. Buďte dítěti dobrým osobním příkladem.

Jak postupovat v případě, že je dítě závislé?

Nezastírejte problém a vyhledejte odbornou pomoc. První kontakt s odborníkem je základním předpokladem, abyste se necítili v nastalé situaci osamoceni a ztraceni. Nebojte se také obrátit o pomoc a radu na svého praktického lékaře pro děti a dorost, který Vaše dítě dobře zná.

Kam se obrátit?


Kdy je třeba neprodleně vyhledat lékaře nebo se obrátit na lékařskou službu první pomoci?

Dítě je pod vlivem drog a hrozí těžká otrava, dítě se např. nedá probudit a nereaguje na zevní podněty.
Požívání drog není trestné, dítěti proto žádný soudní postih nehrozí.
Účinek drogy odezněl, ale přetrvávají duševní problémy, jako halucinace nebo pocity pronásledování.
Dítě se pokusilo o sebevraždu, vyhrožuje jí nebo jí plánuje.

Kde hledat další informace? 

Rozsáhlejší publikace pro rodiče s podrobnými praktickými radami, jak postupovat v případě podezření na experimentování nebo užívání návykových látek Vaším dítětem,  informace o tom, jak zvládat stres včetně relaxačních technik a mnoho dalšího, lze bezplatně získat na webových stránkách MUDr. Karla Nešpora, CSc., primáře Oddělení závislostí v Psychiatrické léčebny Bohnice:
http://www.drnespor.eu/addictcz.html