– Petr Lachnit zahájil šachový turnaj „Memoriál Jana Weisgraba“

V sobotu 15. prosince 2018 si mladí šachisté připomněli turnajem nadějného hráče Jana Weisgraba, který ve svých jedenácti letech – pod koly automobilu – zakončil svou nadějnou kariéru.

Popisek: Radní Petr Lachnit při zahájení šachového turnaje

Již 16. ročník turnaje hráčů ve stáří do 15 let proběhl v hezkém prostředí velké zasedací místnosti Smíchovské radnice pod záštitou radního městské části Praha 5, pana JUDr. Petra Lachnita, který Janovými s rodiči hráče pozdravil a popřál jim hodně zdaru ve hře.

Hrálo se švýcarským systémem, 9 kol, 2×20 minut na partii. Padesátičtyřčlenné startovní pole postrádalo vítěze dvou předchozích ročníků Daniela Rouse. Proto přežil „Putovní pohár“ svou existenci a o jeho získání budou usilovat další mladší šachové naděje. Vítězem šachového turnaje se stal Jakub Ocelák z Unichez.

Přebor Prahy v rapid šachu mládeže do 14 let

Letos potřetí se šachový memoriál Jana Weisgraba hrál jako přebor Prahy mládeže do 14 let v rapid šachu 2018. Přebor Prahy v rapid šachu mládeže se hrál v kategoriích H14, H12, H10, D14, D12 a D10.

Závěrem hráči vyjádřili svůj dík mohutným potleskem Úřadu Městské části Praha 5 za dlouhodobou podporu šachového sportu na Praze 5. Turnaj měl hladký průběh, hráče bezesporu uspokojil a svým konáním obohatil slavnostní společenskou atmosféru v hlavním městě republiky.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-zahajil-sachovy-turnaj-Memorial-Jana-Weisgraba-563497?nocache=1

 

 

– Petr Lachnit a Martin Slabý zahájili Mikulášskou nadílku hlavně pro pejsky

Centrum výcviku psů pro postižené, nezisková organizace Helppes, pořádalo v sobotu 8. prosince s podporou Městské části Praha 5 Mikulášskou pro hodné (i zlobivé) pejsky. 

Popisek: Radní Petr Lachnit, ředitelka Helppes Zuzana Daušová a místostarosta Martin Slabý

Originální mikulášská besídka se letos konala již pošestnácté. Ojedinělá akce umožňuje majitelům vodicích a asistenčních psů vyzkoušet si různé soutěžní disciplíny v rámci tradičních soutěží na Mikulášské, a zpestřit tak sobě a svým pomocníkům den nevšední zábavou. Záštitu nad akcí převzali radní JUDr. Petr Lachnit a zástupce starosty Martin Slabý.

Ředitelka Centra, paní Zuzana Daušová, zahájila nevšední dopoledne poděkováním všem sponzorům akce a zároveň vyzdvihla tradičně dobrou a pro akce organizace Helppes významnou podporu Městské části Praha 5. Radní Petr Lachnit zdůraznil ojedinělost soutěže jako volnočasové příležitosti, kterých pro handicapované spoluobčany v posledních letech značně ubývá.

Aktivní zábava pro handicapované

Poté Mikuláš s Andělem a Čertem rozdali bohatou nadílkou hodným, ale i zlobivým pejskům (tak jak zhodnotili psí chování jejich páni) a začala soutěžní část dne. Soutěže byly připraveny tak, aby mohli společně soutěžit zdraví i postižení majitelé psů (zde nutno dodat, že perfektně vycvičení vodicí a asistenční psi byli v jasné výhodě proti psům-kamarádům, z nichž někteří rozhodně nejsou k aktivní pomoci svým majitelům vedeni). V některých disciplínách v rámci Mikulášského sedmiboje se setřely rozdíly mezi soutěžícími, pokud jde o různá postižení, takže při některých disciplínách bylo nutno sedět na vozíku nebo mít zavázané oči a pohybovat se v prostoru.

Mikulášská se stala další z řady vydařených benefičních akcí neziskové organizace Helppes ve spolupráci s Městskou částí Praha 5, při kterých se nenásilným způsobem daří spojit aktivní zábavu pro handicapované občany s názornou ukázkou smyslu a významu práce Centra výcviku psů pro postižené Helppes, jehož hlavním posláním je výchova a výcvik asistenčních, státem nedotovaných psů, kteří jsou pro své majitele nepostradatelnými pomocníky v běžných životních situacích.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-a-Martin-Slaby-zahajili-Mikulasskou-nadilku-hlavne-pro-pejsky-562656?nocache=1

 

– Petr Lachnit zahájil Mikulášskou šachovou nadílku

Smíchovská radnice se stala v soboru 1. prosince 2018 dostaveníčkem 68 mladých milovníků hry královské, kteří v doprovodu svých nejbližších, trenérů a vedoucích přijeli bojovat nejen na šachovnicích, ale ukázat i své umění při tvorbě masek.

Popisek: Radní Petr Lachnit na turnaji Mikulášská šachová nadílka

Záštitu nad turnajem převzal JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast Městské části Praha 5, který při zahájení turnaje hráče pozdravil a popřál jim hodně zdaru v nastávajících bojích.

Hrálo se Švýcarským systémem, 7 kol, 2×25 minut na partii. Boje na špici startovního pole byly vyrovnané, a tak o vítězích rozhodlo až poslední kolo. V kategorii starších žáků zvítězil Petr Souček z Unychez a v kategorii mladších žáků Tomáš Hrbek z pořádajícího Šachového klubu Smíchov.

Pěkné poháry a věcné ceny zajistil pořadatel Šachový klub Smíchov díky těm, kteří turnaj podpořili. Hráči vyjádřili svůj dík mohutným potleskem Úřadu Městské části Praha 5 za dlouhodobou podporu šachového sportu na Praze 5. Turnaj měl hladký průběh, hráče bezesporu uspokojil a svým konáním obohatil slavnostní společenskou předvánoční atmosféru v hlavním městě republiky.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-zahajil-Mikulasskou-sachovou-nadilku-561749?nocache=1

 

– Vyznamenání udělila městská část příslušníkům ozbrojených složek

Ve středu 21. listopadu 2018 se konalo v jednací síni zastupitelstva MČ Praha 5 tradiční slavnostní udílení čestného uznání a medailí Městské části Praha 5 příslušníkům bezpečnostních složek a hasičského záchranného sboru, působících na území Praha 5.

Popisek: Starosta MČ Praha 5 Daniel Mazur a radní Petr Lachnit předávají ocenění policistům

Je mi ctí, že vám mohu osobně poděkovat za práci, kterou odvádíte pro naše občany, a věřím, že ji budete vykonávat i nadále tak, aby Praha 5 byla bezpečnější,“ řekl při předávání čestných uznání JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5. Radní JUDr. Petr Lachnit ocenil práci policistů, strážníků a hasičů nejen ve službě, ale i mimo službu, a dále uvedl „Děkuji vám za to, že děláte víc, než musíte.“

Návrhy na toto čestné uznání včetně zdůvodnění předkládají ředitelé bezpečnostních složek a hasičského záchranného sboru. Získání čestného ocenění je podmíněno především vzorným plněním služebních povinností, mimořádným činem, který se vymyká z běžné služby, a samozřejmě také aktivitami, které přesahují běžný rámec služby a přispívají rozvoji práce a dobrému jménu bezpečnostních sborů.

Odměněno za mimořádné činy a vzornou službu bylo celkem patnáct příslušníků z řad Městské policie hl. m. Prahy – Obvodního ředitelství Praha 5, Policie ČR – Obvodního ředitelství Praha II a Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha – MČ Praha 5. Čestná uznání a medaile předali oceněným starosta RNDr. Daniel Mazur a radní pro bezpečnost Městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, který ve svém projevu poděkoval oceněným příslušníkům bezpečnostních sborů za jejich každodenní nelehkou práci, při které mnozí z nich nasazují své životy, a vyzdvihl tradičně dobrou a stále se rozvíjející spolupráci záchranných složek a Městské části Praha 5.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Vyznamenani-udelila-mestska-cast-prislusnikum-ozbrojenych-slozek-560917?nocache=1

Prezentace zkušeností-konference Brno

Projekt s názvem Analýza cizinců a podpora vzdělávacích aktivit podporujících integraci cizinců v r. 2018 na území městské části Praha 5 je financovaný dotací ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni prostřednictvím grantu Ministerstva vnitra ČR.

Z tohoto titulu byla městská část Praha 5 oslovena pro aktivní účast na 10. ročníku celostátní konference s názvem Křižovatky integrace, kterou dne 16.11. 2018 pořádalo statutární město Brno ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.

Cílem jubilejního ročníku byla diskuze o dosavadních zkušenostech českých měst s integrací cizinců, bilance úspěchů i neúspěchů a hledání cesty do budoucna.

Při této příležitosti byly představeny aktivity, které jsou úspěšně realizovány ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním centrem Praha 5.

Naše prezentace zaujala mnoho účastníků konference, kteří projevili zájem o podrobnější informace a o daném tématu živě diskutovali. Na konferenci se setkali odborníci na integraci cizinců ze státní správy, samospráv, univerzit, nevládních organizací, politici i občané. Kromě panelové diskuse na téma Integrace cizinců v ČR proběhly také networkingové prezentace jednotlivých obcí a měst, kulatý stůl interkulturních pracovníků a řada workshopů.

 

– Projekt plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné v Aquaparku Barrandov pokračuje i v roce 2019

 

Pokračování projektu „Plavání pro seniory za zvýhodněné vstupné v Aquaparku Barrandov“, pořádaného pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita, se naši spoluobčané starší 60 let, s trvalým pobytem v městské části Praha 5, dočkají i v roce 2019.

Foto: Praha 5
Popisek: Radní Petr Lachnit při rozhovoru u bazénu v Aquaparku Barrandov

Senioři, kteří si vyzvedli permanentku do Aquaparku Barrandov v roce 2018, ji mohou na plavání uplatnit i v roce 2019.

Ti senioři, kteří mají zájem zaplavat si v Aquaparku Barrandov a kartu dosud nemají, si mohou vyzvednout plaveckou kartu každé pondělí a středu od 8 do 18 hodin ve 2. patře budovy úřadu MČ Praha 5, náměstí 14. října 4, Praha 5, kancelář č. 216. Po ověření trvalého pobytu podle občanského průkazu dostane každý senior jednu plaveckou kartu na celý rok 2019. Tato karta majitele opravňuje ke vstupu do bazénu za zvýhodněné vstupné 50 korun na 100 minut, a to každé úterý, středu, čtvrtek a pátek od 13 do 15 hodin.

Přínosem tohoto pokračujícího projektu je podpora aktivního života seniorů, která jim umožňuje finančně dostupné sportovní aktivity a relaxaci. Účastníci tak rovněž navazují nové kontakty a přátelství s dalšími seniory, což může v některých případech vést k odstranění či snížení pocitu izolovanosti.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Projekt-plavani-pro-seniory-za-zvyhodnene-vstupne-v-Aquaparku-Barrandov-pokracuje-i-v-roce-2019-558083?nocache=1

– Snažíme se bořit nejen jazykové bariéry

Stejně jako v předchozích letech tak také letos jsme obdrželi prostřednictvím Ministerstva vnitra dotaci ze státního rozpočtu na podporu integrace cizinců.

Původně byly přidělené finanční prostředky využity pro výuku češtiny na školách a v přípravných kurzech, nedílnou součástí byla také příprava učitelů základních škol pro práci s dětmi – cizinci. Letos se na realizaci této části projektu stejně jako v loňském roce podílely pracovnice Vzdělávacího a informačního centra Praha 5. Při přípravě a realizaci aktivit s dětmi vyplynula potřeba pracovat také s jejich rodiči, resp. dospělými osobami. Ti se velmi často pohybují a komunikují pouze v rámci svého rodného jazyka a mají omezenou možnost dorozumívat se v češtině nebo se blíže seznámit s činnostmi obvyklými pro majoritní společnost. Proto jsme pro letošní rok projekt rozšířili o aktivity pro dospělé a pro příští rok připravujeme další novinky, které vycházejí z potřeb zjištěných při komunikaci s účastníky letošního projektu.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, pod vedením prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D. probíhá na naší městské části analýza cizinců. Prezentaci výsledků připravujeme na leden 2019, kdy budou všechna zjištěná data zpracována. Analýza bude podkladem pro další projekty, které pomohou při začlenění cizinců a seznamování s naší kulturou, zvyky a tradicemi, ale také k poznávání kultur a prostředí, ze kterého cizinci přicházejí. Naším cílem je podpořit ty, kteří se chtějí začlenit, poznat běžný život a žít s námi a ne jen vedle nás.

Pozvánka na předvánoční večer s cizinci

 

– Den otevřených dveří Centra demokratického vzdělávání

Kdy: 19. – 20. 10. 2018

Kde: Kovářská 4, Praha 9

Centrum demokratického vzdělávání pořádá Den otevřených dveří, na kterém představí aktivity komunitního centra. V pátek od 14:00 bude probíhat ukázková hodina doučování pro mladé migranty, na kterou zveme i pracovníky ve vzdělávání, kteří se o vzdělávání cizinců zajímají.

Páteční odpoledne bude věnováno akcím vhodným pro rodiče s dětmi. Od 16 hodin se koná odpolední setkání klubu pro matky s dětmi, na které naváže v 17 hodin přednáška Hra jako investice lásky. Během povídání dětské psycholožky Julie Russ můžete získat inspiraci a náměty na nové aktivity s dětmi pro podzimní dny.

V pátek večer budeme od 18:00 hodin promítat oceňované drama Teheránská tabu. Na film naváže diskuse, které se bude účastnit novinář Mohammad Zarghami (Radio Free Europe) a Adéla Šimáková (Organizace pro pomoc uprchlíkům).

V sobotu 20. 10. můžete přijít ve 13:00 na akci s názvem Podzimní slavnost. Jedná se o dílnu zaměřenou na vyrábění z podzimních surovin, vhodnou pro dospělé i děti různého věku. Budeme vyrábět nakládané sýry a dýňový dezert. Program je zaměřen i na seznámení se s tradicemi a zvyky spojenými s podzimem.

Akci finančně podpořila Nadace Open Society Fund prostřednictvím projektu Kovářská žije!

Více informací ZDE

Přihlásit na jakoukoliv z akcí sarka@demokraticke-vzdelavani.cz

– ÚKLID HUSOVÝCH SADŮ

V pátek 5. října 2018 proběhl již tradiční úklid městského parku Husovy Sady na Praze 5 a přilehlého okolí. O úklid se postarali pracovníci a klienti Kontaktního a poradenského centra závislostí STAGE 5, které sídlí nedaleko parku v Mahenově ulici.

Společně vysbírali odpadky, jež zaplnily 9 velkých pytlů. Odvoz a likvidaci odpadu zajistil Odbor ochrany životního prostředí Prahy 5.