– Den s Městskou policií se Městské části Praha 5 vydařil

Městská část Praha 5 uspořádala dne 13. března 2019, ve spolupráci s Městskou policií – obvodním ředitelstvím Praha 5, dětský den pro Mateřskou školu v Holečkově ulici na Smíchově.

Popisek: Radní Petr Lachnit při zahájení Dne s Městskou policií

Den s Městskou policií zahájil radní MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit. Zahájení dětského dne byl přítomen i ředitel obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 Mgr. Zdeněk Hejna. Příslušníci Městské policie předvedli malým divákům ukázky výcviku služebních psů, služební vozidla a motorky. Na programu dne byla rovněž ukázka poslušnosti služebních psů včetně zadržení agresívního pachatele a předvedení jízdní skupiny na koních se simulovaným přechodem ohně a dýmem. Největší atrakcí však byli policejní koně, na kterých se mohli žáci z mateřské školy i povozit. Radní Petr Lachnit předal dětem drobné dárky.

Podobné akce připravil JUDr. Petr Lachnit i pro Mateřskou školu U Tyršovy školy v Jinonicích a pro mateřskou školu Weberova v Motole.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Den-s-Mestskou-policii-se-Mestske-casti-Praha-5-vydaril-574177?nocache=1

– Tajemné sovy v Komunitním centru Prádelna

Ve středu 21. března 2019 se návštěvníkům Komunitního centra Prádelna naskytne jedinečná příležitost poznat skutečně zblízka sovy, pohladit si je a na vlastní kůži pocítit neuvěřitelnou hebkost jejich peří. Od 15 hodin tu totiž proběhne program Tajemné sovy, který připravila záchranná stanice pro volně žijící živočichy Penthea.

Tito ptáci jsou celkem početný řád, který má více než 200 druhů. Sovy jsou většinou vesměs samostatně žijící dravci, kteří loví malé savce, ale nepohrdnou ani hmyzem, hady a jinými druhy ptáků. Existují i druhy, které loví ryby, ale tento druh u nás nežije. Sovy žijí na všech kontinentech naší planety mimo Antarktidu.

Podivuhodný, mýty opředený způsob života sov již od dávných věků přitahoval lidskou pozornost. Již od nejstarších dob se lidé obávali noci, tmy a toho, co nebylo vidět, s úzkostí očekávali první paprsky rozbřesku. Sově je naproti tomu noc největší přítelkyní, sova loví v noci. Nejenže sovy ve tmě dobře vidí, ale dokáže také přesně určit a identifikovat každý zvuk. Pohybují se v noci nápadně tichým letem, téměř jako duchové. Často obývají staré opuštěné budovy, kostely či hřbitovy a vydávají přímo strašidelné zvuky.

Není tak divu, že o sovách koluje mnoho pověr. Jednou z nich je například to, že přinášejí neštěstí a smrt. Sova je symbolicky spojována s jasnovidností, astrální projekcí a bílou i černou magií, bývá také často zvířetem čarodějů a čarodějnic. V mnoha kulturách je také symbolem moudrosti. Je to proto, že vidí to, co jiní vidět nemohou, což je esencí opravdové moudrosti. Athénu, řeckou bohyni moudrosti, doprovázela na jejím temeni sova, která jí odhalovala neviditelné pravdy. Sova měla schopnost osvítit její slepou stránku a umožnit jí říkat celou pravdu místo pravdy poloviční. Sova patřila v antickém Řecku ale ještě k jedné, podstatně tajemnější a temnější bohyni: Titánce Hekaté. Tato původně zřejmě nikoliv tak temná bohyně křižovatek se později stala patronku čarodějnic a všelijakých kouzelníků, a proto si možná dodnes většina Evropanů sovy dává do souvislosti (podobně jako kočky) s čarodějnictvím.

U ugrofinských národů, zejména u Laponců a sibiřských kmenů, je sova uctívaným šamanským zvířetem dodnes. Sova propůjčuje šamanovi některé své vlastnosti a umění: let, sluch a zrak.

„Přímé setkání se živými zvířaty je velmi atraktivní a obohacující, především pro seniory má pak pouhá přítomnost zvířete i pozitivní vliv na psychický stav. Kromě přínosu v podobě informací o životě těchto zajímavých tvorů tak může návštěvníkům toto setkání dodat také určitý pocit sounáležitosti, který je pro lidi tolik důležitý. Je také prokázáno, že při hlazení zvířete se na dlaních aktivují receptory, které do mozku vysílají signály, jež uklidňují nebo se později mění v pocity štěstí. Proto předpokládám, že odpoledne se sovami bude nejen poučné, nýbrž také svým způsobem až terapeutické,“ uvažuje JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

V programu Tajemné sovy se publikum seznámí s většinou druhů evropských sov, stylem jejich života a zajímavostmi, které jej provázejí. Zároveň se dozvědí, které z pověr jsou pravdivé a které ne, včetně toho, jak vznikly. A především sovy budou létat bezprostředně kolem účastníků programu, kteří si je mohou pohladit. Program se uskuteční pod záštitou hl. m. Prahy a vstup je zdarma.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Tajemne-sovy-v-Komunitnim-centru-Pradelna-574179?nocache=1

– Jak pomáhá Dům sociálních služeb Na Neklance seniorům

„Ten, kdo využil služeb Domu sociálních služeb na Neklance 15, potvrdí, že zdejší pobytová odlehčovací služba je mnohdy jediným záchranným bodem v situaci, kdy senior zůstane bez pomoci druhého a hledá řešení, co s ním bude dál,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit.

Popisek: Senioři v pobytovém centru Na Neklance

Často se nemůže vrátit z nemocnice přímo domů, kde ho nikdo nečeká. Stejně tak i rodina, která o svého seniora pečuje a náhle potřebuje v péči vystřídat, pomoci nebo najít jiné řešení poskytování péče, hledá co nejrychlejší způsob zajištění, mnohdy alespoň na překlenutí zdánlivě bezvýchodné situace. V pobytové odlehčovací službě nacházejí často senior i rodina východisko. Pobytové odlehčovací zařízení Na Neklance 15 je registrovanou sociální službou, má kapacitu 27 lůžek a v nepřetržitém 24hodiném provozu jej zajišťuje tým profesionálních pečovatelek, zdravotních sester, lékaře, sociálních a aktivizačních pracovníků. Toto zařízení se snaží nahradit svým klientům, seniorům a seniorkám, mnohdy deficit rodiny a rodinného zázemí, najít často sám sebe, zjistit, že život v seniorském věku nekončí a že sdílet radostné chvíle a pocity přátelství, bezpečí a naděje jsou velkým motivem.

Klienti z Neklanky se svěřují za dobu opakovaných nebo jednorázových pobytů se svými osudy a příběhy. I vy se můžete s námi o ně podělit, nebo se jen tak nad nimi zamyslet. Společným jmenovatelem všech příběhů je každopádně pomoc, sdílení a nalezení naděje. V každém příběhu se promítají životní peripetie klientů seniorů, které se snažíme v odlehčovací pobytové službě společně řešit a prožívat. Nejen my jsme přesvědčeni, že tato služba má velký význam právě v péči o ně.

Příběh paní Magdalény

Paní Magdaléna je dlouholetou klientkou. Před mnoha lety, jak sama říká, utekla hrobníkovi z lopaty. Cestou z práce omdlela, a pak si několik měsíců nic nepamatuje. Byla převezena do nemocnice, jak se později dozvěděla, jednalo se o rozsáhlé krvácení do mozku, které se podařilo včas chirurgicky zastavit. Den, kdy se tak stalo, slaví s rodinou více než narozeniny. Bohužel tento stav znamená pro paní Magdalénu omezení, která jí brání nejen v úplné sebeobsluze, ale hlavně jí neumožní samostatný pohyb mimo domov. Proto se zkontaktovala s pobytovým odlehčovacím zařízením Na Neklance a sama si několikrát do roka objednává tento pobyt. Vrací se sem totiž ráda ze dvou důvodů. Prvním je možnost prožít den aktivně při cvičení, trénování paměti, výtvarných aktivitách nebo vycházkách na vozíku a za doprovodu pečovatelky. Druhým důvodem je přátelské a známé prostředí, kde si může popovídat, v atriu s přáteli vykouřit cigaretku a popít kávu, těší se nejen na dlouhodobé klienty domova, se kterými si často smluví společný pobyt, ale i na personál. K velkému překvapení si v loňském roce objednala pobyt i přes Vánoce, protože, jak říká, tady se bude něco dít a doma bych sama koukala na televizi.

Příběh pana Jaroslava

Pan Jaroslav byl klientem Domu sociálních služeb s odlehčovací službou zatím jen jedenkrát, ale jak sám říká, určitě ne naposledy. Pro svůj první pobyt se rozhodl sám a také si jej sám objednal. Pana Jaroslava trápí mnoho nemocí, ale nevětší potíže mu způsobují otevřené bércové vředy, díky nimž si již nemohl dovolit vycestovat s manželkou k moři. Jak sám říkal, trápilo ho, že žena bez něj nepojede, a také nechtěl zůstat na starost dětem, které musí chodit do práce. Rozhodl se tedy vyřešit vše využitím odlehčovací pobytové služby. Jak se sám po pobytu v zařízení svěřil, připadal si také jako na dovolené. Prý takovou péči nečekal, a ještě žertoval, že si od manželky hezky odpočinul, každý strávil svou dovolenou po svém a mohli být zase spolu.

Příběh paní Jiřiny

Naše dlouhodobá klientka paní Jiřina se do zařízení dostala díky pomoci své známé, která jí pobyt vyhledala a pomohla vyřídit formality. Paní Jiřina totiž musela být při náhlém zhoršení zdravotního stavu dlouhodobě hospitalizována a nemohla se již vrátit do svého bytu, kde žila sama. Po nějaké době se tak dostala do obtížné situace, kdy musela ukončit hospitalizaci v nemocnici, ale také ještě neměla místo v domově seniorů. Na Neklanku přijela jako pohublá bledá paní na vozíku, bez chuti do života. Její velkou touhou bylo, aby se mohla dostat ven na vycházku, užít si běžný ruch ulic, nakoupit si něco dobrého, a jak sama říkala, cítit svěží vítr. Vzhledem k tomu, že paní Jiřina nastoupila v předvánoční době, její první vycházka vedla s doprovodem pečovatelek a ostatními klienty Taxíkem Maxíkem na Staroměstské náměstí a adventní trhy. Možná právě tady se začala navracet zpět do radostného života. Po dlouhé době byla mezi lidmi a mohla prožívat tu nádheru okolo sebe, držela kelímek se svařeným vínem a poslouchala koledy. Od té doby se s pomocí personálu pravidelně vydávala do ulic, do parku, na nákupy. Splnilo se jí její přání. Paní Jiřina našla v domově přátele a nikdy si nenechala ujít žádnou oslavu a společné posezení, na která se patřičně oblékla a upravila. S pomocí sociálních pracovníků se během pobytu podařilo paní Jiřině najít místo v domově seniorů a věřte, že odcházela úplně jiná, než k nám přišla.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Jak-pomaha-Dum-socialnich-sluzeb-Na-Neklance-seniorum-573452?nocache=1

 

– Komunitní plánování sociálních služeb Prahy 5

POZVÁNKA

na setkání pracovních skupin

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání pracovních skupin,

které se uskuteční:

Kde:           v místnosti č. 330 v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 4/1381, 3. patro 

Časová dotace:                cca 1,5 hodiny

Program setkání:

  1. Informace o dotačních programech MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2019
  2. Realizace aktivit Akčního plánu v roce 2019
  3. Prezentace organizací
  4. Různé
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny

Kdy:                    v pondělí 11. 3. 2019 od 15:30 hod. 

  • Senioři a osoby se zdravotním postižením

Kdy:                    v úterý 12. 3. 2019 od 15:30 hod. 

  • Děti, rodina a mládež

Kdy:                    ve středu 13. 3. 2019 od 15:30 hod.

 

 

– Petr Lachnit zahájil XXI. ročník šachového „Turnaje kosmonautů“

Smíchovská radnice se stala v sobotu 2. března 2019 dostaveníčkem 82 mladých milovníků hry královské, kteří v doprovodu svých nejbližších, trenérů a vedoucích přijeli bojovat na šachovnicích ve dvacátém prvním ročníku „Turnaje kosmonautů“ o putovní ceny dvojice kosmonautů Alexeje Gubareva a Vladimíra Remka.

Popisek: Radní Petr Lachnit při zahájení šachového Turnaje kosmonautů

Radní pro sociální oblast Městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit při zahájení turnaje hráče pozdravil a popřál jim hodně zdaru v nastávajících bojích.

Hrálo se Švýcarským systémem, 7 kol 2×25 minut na partii u juniorů, 9 kol 2x 20 minut u žáků. Boje na špici startovního pole byly vyrovnané, a tak o vítězi rozhodlo až poslední kolo. Pěkné poháry a věcné ceny zajistil pořadatel Šachový klub Smíchov díky těm, kteří turnaj podpořili.

Hráči vyjádřili svůj dík mohutným potleskem Úřadu Městské části Praha 5 za dlouhodobou podporu šachového sportu na Praze 5. Turnaj měl hladký průběh, hráče bezesporu uspokojil a svým konáním obohatil slavnostní společenskou atmosféru v hlavním městě republiky.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-zahajil-XXI-rocnik-sachoveho-Turnaje-kosmonautu-572600?nocache=1

– Praha 5 zahájila VII. ročník Senior akademie

Radní městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit zahájil ve středu 27. února unikátní projekt bezpečnostní Senior akademie. Tento projekt vznikl ve spolupráci městské části Praha 5 s Městskou policií hl. m. Prahy, útvarem prevence.

Popisek: Zahájení VII. ročníku Senior akademie v Praze 5

Bezpečnostní Senior akademie je ucelený cyklus dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality, určený pro všechny aktivní seniory, s trvalým bydlištěm v Praze 5. Tohoto jarního přednáškového běhu se zúčastní celkem 60 seniorů z Prahy 5. Přednáškové cykly budou probíhat na radnici Městské části Praha 5 každé úterý od února do května 2019 v odpoledních hodinách.

„Vzhledem k nečekaně velkému zájmu občanů o účast v tomto projektu jedná radnice Prahy 5 s Městskou policií hl. m. Prahy o možnosti pokračování bezpečnostní Senior akademie i v jarních měsících 2020, aby bylo možno do kurzu zařadit i ty seniory z Prahy 5, na něž se místo v tomto jarním běhu nedostalo,“ sdělil redakci radní JUDr. Petr Lachnit.

Přednáškový cyklus je zdarma

Přednáškový cyklus bezpečnostní Senior akademie, který je zcela zdarma, zahrnuje celkem jedenáct přednášek včetně slavnostního ukončení akademie. Cílem přednášek je naučit seniory, zdravotně a tělesně postižené občany zvládat krizové situace, přivolat pomoc, apod., včetně praktických ukázek příkladů a instruktážních filmů. Účastníci zde získají praktické informace, jak významně přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně osob a majetku ve svém bezprostředním okolí. Přednášejícími jsou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy. Účastníci vzdělávání se také budou moci zdarma zúčastnit exkurze do Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy, do Muzea Policie ČR a do Psího domova v Tróji.

Každý z účastníků obdrží po skončení akademie pamětní list o absolvování akademie, drobné předměty k zabezpečení bytu a domu, brožury a letáky, včetně malého občerstvení. Absolventi tohoto kurzu budou pravidelně jednou ročně zváni na semináře, kde se budou moci seznámit s novými informacemi v oblasti prevence kriminality a rovněž se zde budou moci podělit o své vlastní zkušenosti za uplynulé období.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-zahajila-VII-rocnik-Senior-akademie-572314?nocache=1

 

– Výhodné koupání rodičů s dětmi v Aquaparku Barrandov

Pro rodiče s trvalým bydlištěm na městské části Praha 5 připravila radnice výhodné koupání s dětmi v Aquaparku Barrandov. Od úterý do pátku v čase od 6 do 11:30 hod. zaplatí dospělá doprovázející osoba pouze 40 Kč, nikoli běžných 85 Kč na 100 minut vstupu. Děti od 1 do 3 let mají vstup zdarma. Zvýhodněné vstupné je určeno rodičům, kteří chtějí umožnit dětem využít vnitřní a za teplého počasí i venkovní dětské brouzdaliště.

Nižší cenu za vstup do Aquaparku Barrandov mohou rodiče uplatnit po předložení ,,plavenky“. Ta jim bude vydávána na ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 4, v kanceláři č. 216, v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin a každé sudé úterý v Poliklinice Barrandov, Krškova 807, suterén č. dveří BS 034 od 8 do 12 hodin na základě ověření trvalého bydliště v občanského průkazu. Rodiče mohou využít možnosti nahlásit další 3 dospělé osoby, na které bude plavenka přenosná.  

Návštěvníci Aquaparku Barrandov jsou povinni se řídit pravidly provozovatele, které jsou vyvěšeny na recepci u vstupu do objektu.  

Tímto pilotním projektem s platností od března do června chceme ověřit zájem rodičů o nabízenou aktivitu pro jejich děti. V případě kladných ohlasů je radnice připravena hledat další možnosti rozšíření nabídky.

– Výlet s tajenkou k čínskému pavilonu z Cibulky až na stolovou horu potěší nejen seniory

Na začátek turistické sezóny připravilo od 1. března 2019 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství originální netradiční projekt – Výlet s tajenkou na nejstarší pražskou rozhlednu, k čínskému pavilonu z Cibulky až na stolovou horu. Účelem výletu je potěšit každého, kdo se rád prochází, je hravý, chce se dozvědět něco nového, má rád doplňovačky, a to v každém věku.

Popisek: Poustevna v areálu Cibulka

V minulých letech připravilo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 velmi úspěšný Výlet s tajenkou po mořském dně, Výlet s tajenkou z pravěkých hradišť prokopského údolí až na Děvín a Výlet s tajenkou kolem vodopádů až k hladové zdi až na Petřínskou rozhlednu. Seniory, pejskaře i maminky s dětmi, kterak drží v ruce doplňovačku a luští tajenku, jste tak mohli celý minulý rok potkat jak v pražském Prokopském údolí, tak i na Petříně.

Minulé projekty Výletu s tajenkou, které inicioval radní JUDr. Petr Lachnit, se setkaly s velký ohlasem veřejnosti. “I když jsme původně mysleli, že na výlet půjdou hlavně senioři, ukázalo se, že luštit tajenku baví skoro každého. Vyrazit s rodinou a přáteli na výlet ven, protáhnout si tělo na čerstvém vzduchu, pobavit se, a ještě za odměnu získat skleničku s pohádkovým motivem zkrátka považují lidé za dobrý nápad. Od dubna 2016 trasami našich výletů prošlo více než 7000 lidí a ohlasy jsou skvělé,“ vysvětluje radní Lachnit.

Vzhledem k mimořádnému úspěchu loňského Výletu s tajenkou kolem vodopádů k hladové zdi až na Petřínskou rozhlednu pak Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 připravilo pro letošní rok zcela nový Výlet s tajenkou Na nejstarší pražskou rozhlednu, k čínskému pavilonu z Cibulky až na stolovou horu, který vás zavede do dalších půvabných míst Prahy 5.

OutStreamVideoPlayer

Originální mapu naleznete na webu

Cesta za hádankou začíná a končí na tramvajové zastávce v ulici Plzeňská – zastávka Poštovka. Kočárky i kola projedou, pejsky můžete vzít s sebou. Výlet vás zavede na romantickou kamennou rozhlednu Cibulku, která se nachází v pražské čtvrti Košíře, nad Plzeňskou ulicí, ve výšce 302 m n. m. Okolo ní se rozprostírá stejnojmenný areál, jehož centrem je bývalá hospodářská usedlost a později zámeček. V roce 1817 koupil usedlost kníže a vypuzený pasovský biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein, který si tu vybudoval honosné letní sídlo. Statek přestavěl na empírový zámeček a na přilehlém pozemku zřídil přírodní park, doplněný v romantickém duchu řadou drobných stavbiček a soch.

Originální mapu s vyznačenou trasou, doplňovačku a praktické informace včetně odkazu na jízdní řády naleznete ke stažení na webu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 (ZDE) nebo na stránkách společnosti Velká dobrodružství (ZDE). Trasu lze jít, kdykoliv budete chtít. Pokud se vám podaří vyluštit tajenku, můžete si za odměnu vyzvednout skleničku s pohádkovým motivem ve Vzdělávacím a informačním centru Prahy 5, Štefánikova 249/30, Praha 5, v době po-čt 8:30 – 17, pá 8 -15 hodin.

A nezapomeňte, že Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci pro vás vymyslelo i další tři výlety. Také ty najdete ZDE nebo ZDE. Těšíme se, že se na nich s vámi brzy setkáme.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Vylet-s-tajenkou-k-cinskemu-pavilonu-z-Cibulky-az-na-stolovou-horu-potesi-nejen-seniory-571699?nocache=1

 

– Kulturní večer: Zambie

Centrum demokratického vzdělávání zve na první přednášku ze série kulturních večerů.  Pozvání přijal David, který bude vyprávět o své rodné zemi. Dozvíte se o místní společnosti, turismu, gastronomické kultuře a dalších tématech.

Zambii symbolizují národní parky, Viktoriiny vodopády, řeka Zambezi, divoká příroda, ale současně je to chudá země závislá na rozvojové pomoci.

 Jaké to je, vyrůstat a žít v Zambii?

Co si myslí současná zambijská mladá generace o globalizovaném světě?

Jak obyvatelé vnímají anglickou koloniální minulost?

Víte, že v Zambii žije 25 kmenů se 73 dialekty?

Zajímají Vás národní parky a chcete je navštívit alespoň prostřednictvím vyprávění a fotografií? 

KDY: středa 20. 2. od 19:00

KDE: Centrum demokratického vzdělávání, Sokolovská 106/42, Praha-Karlín 

Registrace nutná na: sarka@demokraticke-vzdelavani.cz 

Zambie leták

 

– Filmová soutěž AntiFetFest zcela nově

Drogy, šikana, gambling… očima dětí a mládeže – taková jsou témata amatérské filmové soutěže AntiFetFest aneb Jde to i jinak!

Popisek: Radní Petr Lachnit zahajuje obvodní kolo Antifetfestu

Nový ročník této tradiční soutěže nyní pořádá MČ Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Soutěže se účastní děti a mládež ve věku žáků základních a středních škol. Skupinky těchto amatérských filmařů vytvářejí krátká videa s výše zmiňovanou tematikou, která pak mohou sloužit jako pomůcka při prevenci rizikového chování. „Děti a mladí lidé se s negativními jevy a rizikovým chováním setkávají v běžném životě a mnohdy je jejich vnímání odlišné od dospělých. Uvědomění si závažnosti a patologičnosti určitého chování je jedním ze základních kroků při nastavování vlastního hodnotového žebříčku. Ztvárnění takovýchto závažných témat formou krátkého filmu nebo klipu představuje v tomto procesu velký přínos, a proto jsem velmi rád, že tato soutěž má již poměrně dlouhou tradici a prestiž a zapojují se do ní i tvůrci z naší městské části,“ říká radní MČ Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit.

AntiFetFest je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Žáci a studenti mohou do soutěže přihlásit obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí.

Účastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny maximálně pěti tvůrců ve dvou kategoriích:

  • věková kategorie žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť

Po obvodním kole, které se koná 18. 4. 2019 na MČ Praha 5, budou vítězné snímky z obou kategorií postupovat do celopražského finále.
Soutěžní snímky s přihláškami budou přijímány do 29. 3. 2019 na Odboru sociální problematiky a prevence kriminality, nám. 14. října 4, Praha 5, Bc. Václav Konečný, tel.: 257 000 265.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Filmova-soutez-AntiFetFest-zcela-nove-570035?nocache=1