– Začínají zápisy do jeslí Na Hřebenkách

“Jesle jako forma rané péče o malé děti byly dlouhou dobu předmětem kritiky některých odborníků a rodičovské veřejnosti vzhledem k faktu, že dítěti je nejlépe doma s matkou, otcem nebo babičkou, zkrátka dítě má být doma. Přesto v posledních letech potřeba rodičů vrátit se ke své práci dříve než po třech letech roste, ať už z kariérních, nebo ryze ekonomických důvodů,” uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Popisek: Jesle Na Hřebenkách

Poptávka po umístění dětí se zvýšila, proto jsme na základě jednání s rodiči v minulém roce snížili věk dítěte pro přijímání do jeslí, a to již od 15 měsíců. Pokud pro školní rok 2019/2020 bude ze strany rodičů stoupat zájem o umístění dětí ve věku již od jednoho roku, jsme na tuto situaci připraveni. Kapacita jeslí byla proto v roce 2018 navýšena na 35 míst. Rodiče zejména z Prahy 5 mají možnost přihlásit své děti do jeslí, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5, konkrétně chod jesliček zabezpečuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace.

Tyto tradiční jesle fungují od roku 1976. V roce 2017 byly rekonstruovány a zmodernizovány tak, aby odpovídaly potřebám dětí a aby se zde děti cítily bezpečně a dobře, jako doma. S podporou MČ Praha 5 byl do jeslí zaveden signalizační bezpečnostní systém. Jesle se nacházejí v prostředí zeleně, parků a zahrad v krásné lokalitě Hřebenka. Děti mají k dispozici velkou zahradu s hřištěm, venkovní terasu, vnitřní herny jsou vybaveny moderními herními prvky, ložnicí a sociálním zařízením. Do jeslí jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v naší městské části, ale přijímáme i děti z jiných městských částí. Upřednostňujeme pravidelnou docházku dětí, na doplnění kapacity přijímáme děti na nepravidelnou docházku, tzn. na 46 hodin za měsíc. Máme zavedeny třídy pro děti ve věku od 15 měsíců do 24 měsíců a od 24 měsíců do 36 měsíců. Provozní doba je stanovena od 7 do 17 hodin, letní provoz jeslí je omezen pouze na 14 dní a zde opět vycházíme z požadavků rodičů.

Před vlastním nástupem dítěte do jeslí probíhá adaptace, kdy si dítě postupně zvyká na odloučení od rodiče, nový kolektiv a kontakty. Adaptace je u každého dítěte individuální a zde spolupracujeme úzce s rodiči, kteří mohou být i součástí tohoto procesu, který je pro dítě nový a důležitý, postupně se však přítomnost rodiče zkracuje. Naše jesle nabízejí denní výchovné programy, zaměřené na volnou hru a všestranný rozvoj dítěte, zejména se soustřeďujeme na oblast psychomotoriky, řeči a učíme děti sebeobsluze, hygienickým návykům a sociálním kontaktům s ostatními dětmi. Programy pro děti připravuje týdně odborný tým pracovníků jeslí s ohledem na věk dítěte a jeho individualitu.

Před nástupem do jeslí probíhá adaptace

Programy obsahují pracovní, hudební, výtvarnou a pohybovou činnost. Měsíčně vychází v jeslích deníček „Jeselníček“, který rodiče informuje o aktivitách a akcích, co děti prožití a čemu se naučí, upozorňuje například rodiče, jaké básničky a písničky se děti naučí, jaké výrobky si vyrobí, aby s nimi mohli pokračovat doma. Novinkou jsou bezplatné kroužky pro děti z jeslí, které jsme v minulém roce otevřeli a pro velký zájem rodičů rozšířili. V pondělí máme „Dílničky,“ kde si děti procvičují jemnou motoriku, vyrábějí výrobky a odnášejí si je domů, ve středu probíhají „Tanečky“, zde rozvíjejí pohybovou aktivitu a jednoduché začínající taneční prvky a tanečky, kterými se mohou pochlubit v taneční skupině Hřebenka, ve čtvrtek je kroužek „Divadlo“, určený dětem, co mají rády pohádky a nacvičují zde živé divadélko na motivy tradičních českých pohádek. Všechny kroužky máme v současné době obsazené, děti jsou šikovné a nadšené, a jsou volně přístupné rodičům i prarodičům. Rodiče oceňují, že jejich děti jsou šikovné a rády se učí, a co je nejdůležitější, do jeslí se těší. Ale také praxe nám ukazuje, že předškolkové děti, které jsou zvyklé na denní režim v jeselském nebo v podobném zařízení, mají díky komunikaci v kolektivu, vzdělávacím programům, zaměřeným na všestranný rozvoj dítěte, vstup do mateřské školy příznivější, bez traumat z odloučení od rodičů a zapojení do dětského kolektivu.

Milí rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží zápisy do mateřských škol, i my zahajujeme od měsíce února zápisy do jeslí Na Hřebenkách 3. Pokud uvažujete o zápisu svého dítěte do našich jeslí, můžete se přijít podívat a vše projednat se zástupkyní vedoucí jeslí p. Janou Březíkovou; případně ji kontaktujte na tel. 774246007, 775788005, 257221454 nebo e-mailem, podívejte se naše webové stránky (ZDE).

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Zacinaji-zapisy-do-jesli-Na-Hrebenkach-567454?nocache=1

– Jak nenaletět šmejdům? Praha 5 pořádá kurzy obrany pro seniory zdarma

V Česku již dlouhodobě panuje problém se zneužíváním dobroty důchodců. Ti často pod nátlakem souhlasí s nevýhodnou koupí nebo v horších případech jsou okradení přímo v bytě. Městská část proto otevřela další ročník akademie, v němž odborníci z městské policie naučí zájemce, jak se bránit a předejít takovýmto situacím.

Jen tři prstíčky do dveří strčí a pak zůstanou oči pro pláč. Zkušenosti s podomními prodejci, lidově řečeno šmejdy, má nejeden starší občan. Městská část Praha 5 pro své občany otevírá již posedmé Senior akademii, která mimo jiné pomáhá starším lidem orientovat se v dnešním zrychleném světě.

Od 27. února každou středu budou specialisté z odboru prevence Městské policie vysvětlovat, jak se správně chovat a postupovat v různých krizových situacích, jak se správně bránit a zabezpečit, či jak lépe hospodařit s financemi. Program je určený pro 50 zájemců a strážníci jsou připravení odpovídat na jakékoliv zvídavé dotazy.

V případě zájmu se dozvíte více informací zde.

Kdy: Od 27. 2. Do 22. 5., každou středu od 14:00 do 16:00
Kde: Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13
Za kolik: zdarma

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-servis/588975/jak-nenaletet-smejdum-praha-5-porada-kurzy-obrany-pro-seniory-zdarma.html

– MAPA PŘÍSTUPNOSTI

Digitální Mapa přístupnosti nabízí informace o veřejných budovách a prostorech z hlediska architektonických bariér.

Zmapovaná místa jsou v mapě vyznačena piktogramy v semaforové barevnosti (zelená, oranžová, červená), které objekty kategorizují na přístupné, částečně přístupné nebo obtížně přístupné či nepřístupné. Limity všech tří kategorií jsou odvozené z uživatelských zkušeností, z možností osob s různým typem postižení, ale i z technických standardů vozíků a různých kompenzačních pomůcek.

Piktogram slouží především pro rychlou orientaci, popis objektu s informacemi o šířce vstupních dveří, velikosti výtahu, hygienickém zázemí apod. pak uživatel najde v doplňujícím textu.

Mapa je veřejnosti přístupná na adrese www.mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro tablety a mobilní telefony.

– Moderní technologie a senioři v Komunitním centrum Prádelna

„Digitální technologie jsou součástí našich každodenních životů, téměř všichni vlastníme a používáme chytré mobilní telefony, jsme zvyklí pracovat na čím dál vyspělejších počítačích, které využíváme s tablety i k zábavě,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit. „Fotografujeme moderními digitálními přístroji, které nabízejí nepřeberné množství funkcí, používáme navigace, čteme knihy v elektronických čtečkách, pomocí moderních technologií můžeme na dálku řídit skoro celou domácnost.“

Popisek: Výuka na PC v Komunitním centru Prádelna

Tohle všechno je pro mladou generaci lidí něco naprosto samozřejmého a umějí tyto přístroje ovládat. V současnosti však tyto moderní technologie podstatným způsobem ovlivňují trávení volného času také seniorů a způsob jejich komunikace s rodinou a přáteli. Digitální technika jim totiž umožňuje velmi jednoduše a rychle sdílet své zážitky, fotografie, zprostředkovávat komunikaci i získávat nejnovější informace.

Doslova se dá říci, že digitální technologie spoluvytvářejí současnou společnost a ovlivňují život všech lidí. Dnes by již každý člověk, ať už mladý nebo starý, měl umět zapnout počítač, mobilní telefon, využívat možnosti internetu, mobilních aplikací, a vlastně všeho, co dnešní moderní digitální technologie nabízejí. Cílem společnosti je vytvořit podmínky a vzdělávací příležitosti, aby lidé cítili potřebu se vzdělávat a také mohli a chtěli tuto potřebu uspokojit i v seniorském věku. Komunitní centrum Prádelna v Holečkově ulici na pražském Smíchově proto provozuje již několikátým rokem pravidelné kurzy práce s PC, poradnu s digitální technikou a nově také kurz práce s tabletem.

Kurzy práce s počítačem

Kromě těchto pravidelných aktivit nabídlo seniorům např. Školu digitální fotografie, která se konala v rámci projektu Senzační Senioři, a další jednorázové semináře. Zájem o kurzy je velký a již je absolvovaly desítky seniorů z Prahy 5. Nyní probíhají kurzy práce s počítačem také v Komunitním centru Louka, které se nachází u Smíchovského nádraží. Technlogické, ale i společenské a kulturní proměny v posledních dekádách vedly k úvahám o tom, jakými kompetencemi by měl disponovat člověk dvacátého prvního století – tzv. 21st Century skills. Mezi tyto dovednosti patří kromě kreativity, schopnosti spolupráce a kritického myšlení především dovednost komunikace s využitím digitálních technologií – nástrojů či služeb. Digitálně gramotní lidé mají být schopni jakýchkoliv aktivit s digitálními technologiemi, které musí řešit v rámci různých životních situací, ať už máme na mysli práci, učení, volný čas nebo i další aspekty každodenního života. A toto se týká také seniorů, pro něž má digitální gramotnost obrovský význam z hlediska kvality života.

Zvykli jsme si spojovat informační a komunikační technologie s mladou generací, přitom však jejich potenciál je také v proměně společenské a profesní pozice seniorů. Pro seniory tyto technologie zůstávají primárním prostředkem k udržování kontaktů s rodinou, přáteli a kolegy. Teorie aktivního stárnutí předpokládá, že ve stáří jsou v podstatě zachovány potřeby středního dospělého věku, především potřeba být nadále aktivní a mít pocit sounáležitosti, přičemž vzdělávání v oblasti digitálních technologií se pak stává nutnou podmínkou k pochopení života ve stále měnícím se světě. Proto jsem velmi rád, že naše komunitní centra tuto důležitou úlohu plní,“ říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který stál u samotného zrodu počítačových kurzů v Komunitním centru Prádelna a pravidelně se účastní předávání certifikátů absolventům.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Moderni-technologie-a-seniori-v-Komunitnim-centrum-Pradelna-566568?nocache=1

– Šestý ročník turnaje SENzačních SENiorů ve stolním tenisu v Komunitním centru Prádelna

Jednou z nejvýraznějších seniorských sportovních akcí bývá každoroční Lednový turnaj SENzačních SENiorů, který se koná pravidelně koncem ledna v Komunitním centru Prádelna. Letos proběhne již pošesté a to ve dnech 28. a 30. ledna 2019, přičemž ve středu budou vyhlášeni vítězové všech kategorií.

Popisek: Turnaj SENzačních SENiorů ve stolním tenisu v KC Prádelna

Akci si organizují sami senioři, pouze v koordinaci s pracovníky Komunitního centra Prádelna, přihlášení účastníci jsou zařazeni do hracích tabulek a kategorií – dvouhra muži/ženy, čtyřhra muži/ženy/smíšená. Turnaje se účastní především senioři, kteří navštěvují pravidelně hernu stolního tenisu v Komunitním centru Prádelna v pondělí a ve středu, nicméně se může přihlásit i jiný hráč – senior z Prahy 5. Ovšem kapacita je omezena a přihlášky se uzavírají v polovině ledna. Turnaj podpoří svými produkty také významný partner komunitního centra Pivovary Staropramen.

Stolní tenis představuje jednu z prvních seniorských aktivit od samotného vzniku Komunitního centra Prádelna, která oslovila seniory z okolí a spolu s kurzy práce s počítačem dala impulz k rozvoji komunitního centra do dnešní podoby. Již v roce zde 2012 vznikla zmiňovaná herna stolního tenisu, jež funguje dodnes, a kolem níž se utvořila komunita seniorů aktivně se věnujících stolnímu tenisu. A jelikož právě neorganizovaní senioři – pravidelní návštěvníci se zapojili od samého začátku do projektu Senzační Senioři Nadace Charty 77, nese tento turnaj jeho jméno. Zároveň je důležité připomenout dvě nejvýraznější osobnosti se stolním tenisem v komunitním centru spojené. První je zakladatel herny stolního tenisu pan Miroslav Jiskra, druhý jeho následovník a systematický organizátor pan Václav Svoboda. Lednový turnaj tak svým způsobem představuje i poctu a poděkování „in memoriam“ oběma zakladatelům oblíbené seniorské sportovní aktivity v komunitním centru.

„Letos již pošesté budu předávat diplomy vítězům i poraženým hráčům v tradičním Lednovém turnaji SENzačních SENiorů ve stolním tenise. Každoročně se na to velmi těším, protože z účastníků přímo srší energie a radost z pohybu. Zároveň je také každý rok znatelná zvyšující se úroveň a technická vyhranost jednotlivých hráčů, samotný turnaj už získal určité renomé. To mi jenom potvrzuje přínos a význam existence Komunitního centra Prádelna pro široké spektrum návštěvníků z řad seniorů.“, říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5, který pravidelně přebírá nad „Lednovým turnajem SENzačních SENiorů v Komunitním centru Prádelna“ záštitu.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Sesty-rocnik-turnaje-SENzacnich-SENioru-ve-stolnim-tenisu-v-Komunitnim-centru-Pradelna-565779

 

– Přihlaste se do nového ročníku Senior akademie

Městská část Praha 5 připravila ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy nový, již sedmý cyklus dvouhodinových vzdělávacích přednášek z oblasti prevence kriminality “Senior akademie”, určený pro všechny aktivní seniory s trvalým bydlištěm v Praze 5. Záštitu nad letošním ročníkem převzal radní pro bezpečnost MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit.

Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů z oblasti prevence kriminality, zaměřený na ochranu života, zdraví a majetku. Přednášky budou zpestřeny praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů i diskusemi k probíranému tématu. V rámci cyklu jsou zajištěny také zajímavé exkurze.

Bezplatný přednáškový cyklus se bude konat 1x týdně od 27. února do května 2019; je určen především pro seniory. Jeho cílem je naučit zájemce zvládat různé krizové situace, možnost poznat základní projevy protiprávního jednání, formy domácího násilí, drogové závislosti či činnost různých rizikových uskupení. Přednášet budou pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy.

Akademii připravujeme pro maximálně 50 osob s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 5. Během akademie je zajištěno malé občerstvení. Při slavnostním ukončení celého cyklu obdrží všichni účastníci pamětní list a drobné dárkové předměty.

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto zajímavého a současně i poučného cyklu přednášek, kontaktujte Václava Konečného, tel. č.: 257 000 265, e-mail ZDE, nebo osobně v pondělí a ve středu mezi 8. a 18. hodinou v budově Úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 2. patro, kancelář č. 215.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Prihlaste-se-do-noveho-rocniku-Senior-akademie-564953?nocache=1

– Městská část Praha 5 předala dar dětem z Dětského domova na Zbraslavi

Městská část Praha 5 v rámci svého rozpočtu tradičně přispěla na dar pro děti z Dětského domova Charlotty Masarykové na pražské Zbraslavi.

Popisek: Ježíšek dotazil do Dětského domova na Zbraslavi

Pracovnice sociálního odboru městské části Praha 5 předem zjistily, co dětský domov potřebuje pro své svěřence, a zajistily nákup a dovoz vybraných věcí, pracích prostředků, saponátů, past na zuby, kartáčků, šamponů, tělových mlék, dětských příborů, hrníčků a ponožek. Předání daru se zhostil ve čtvrtek 20. prosince 2018 radní Městské části Praha 5 pro sociální oblast JUDr. Petr Lachnit. Dar pro děti z tohoto dětského domova si převzala pověřená ředitelka Dětského domova paní Mgr. Hana Hrabětová.

„Jednou z příjemných starostí radního pro sociální oblast je obdarování potřebných, dětí a seniorů, a to zejména před Vánoci,” řekl Petr Lachnit, který kromě dětského domova Charlotty Masarykové navštívil i sociální zařízení, provozovaná Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, a to Dům s pečovatelskou službou v Zubatého ulici 10 a Dům sociálních služeb na Neklance 15.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Mestska-cast-Praha-5-predala-dar-detem-z-Detskeho-domova-na-Zbraslavi-564178

– Petr Lachnit zahájil šachový turnaj „Memoriál Jana Weisgraba“

V sobotu 15. prosince 2018 si mladí šachisté připomněli turnajem nadějného hráče Jana Weisgraba, který ve svých jedenácti letech – pod koly automobilu – zakončil svou nadějnou kariéru.

Popisek: Radní Petr Lachnit při zahájení šachového turnaje

Již 16. ročník turnaje hráčů ve stáří do 15 let proběhl v hezkém prostředí velké zasedací místnosti Smíchovské radnice pod záštitou radního městské části Praha 5, pana JUDr. Petra Lachnita, který Janovými s rodiči hráče pozdravil a popřál jim hodně zdaru ve hře.

Hrálo se švýcarským systémem, 9 kol, 2×20 minut na partii. Padesátičtyřčlenné startovní pole postrádalo vítěze dvou předchozích ročníků Daniela Rouse. Proto přežil „Putovní pohár“ svou existenci a o jeho získání budou usilovat další mladší šachové naděje. Vítězem šachového turnaje se stal Jakub Ocelák z Unichez.

Přebor Prahy v rapid šachu mládeže do 14 let

Letos potřetí se šachový memoriál Jana Weisgraba hrál jako přebor Prahy mládeže do 14 let v rapid šachu 2018. Přebor Prahy v rapid šachu mládeže se hrál v kategoriích H14, H12, H10, D14, D12 a D10.

Závěrem hráči vyjádřili svůj dík mohutným potleskem Úřadu Městské části Praha 5 za dlouhodobou podporu šachového sportu na Praze 5. Turnaj měl hladký průběh, hráče bezesporu uspokojil a svým konáním obohatil slavnostní společenskou atmosféru v hlavním městě republiky.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-zahajil-sachovy-turnaj-Memorial-Jana-Weisgraba-563497?nocache=1

 

 

– Petr Lachnit a Martin Slabý zahájili Mikulášskou nadílku hlavně pro pejsky

Centrum výcviku psů pro postižené, nezisková organizace Helppes, pořádalo v sobotu 8. prosince s podporou Městské části Praha 5 Mikulášskou pro hodné (i zlobivé) pejsky. 

Popisek: Radní Petr Lachnit, ředitelka Helppes Zuzana Daušová a místostarosta Martin Slabý

Originální mikulášská besídka se letos konala již pošestnácté. Ojedinělá akce umožňuje majitelům vodicích a asistenčních psů vyzkoušet si různé soutěžní disciplíny v rámci tradičních soutěží na Mikulášské, a zpestřit tak sobě a svým pomocníkům den nevšední zábavou. Záštitu nad akcí převzali radní JUDr. Petr Lachnit a zástupce starosty Martin Slabý.

Ředitelka Centra, paní Zuzana Daušová, zahájila nevšední dopoledne poděkováním všem sponzorům akce a zároveň vyzdvihla tradičně dobrou a pro akce organizace Helppes významnou podporu Městské části Praha 5. Radní Petr Lachnit zdůraznil ojedinělost soutěže jako volnočasové příležitosti, kterých pro handicapované spoluobčany v posledních letech značně ubývá.

Aktivní zábava pro handicapované

Poté Mikuláš s Andělem a Čertem rozdali bohatou nadílkou hodným, ale i zlobivým pejskům (tak jak zhodnotili psí chování jejich páni) a začala soutěžní část dne. Soutěže byly připraveny tak, aby mohli společně soutěžit zdraví i postižení majitelé psů (zde nutno dodat, že perfektně vycvičení vodicí a asistenční psi byli v jasné výhodě proti psům-kamarádům, z nichž někteří rozhodně nejsou k aktivní pomoci svým majitelům vedeni). V některých disciplínách v rámci Mikulášského sedmiboje se setřely rozdíly mezi soutěžícími, pokud jde o různá postižení, takže při některých disciplínách bylo nutno sedět na vozíku nebo mít zavázané oči a pohybovat se v prostoru.

Mikulášská se stala další z řady vydařených benefičních akcí neziskové organizace Helppes ve spolupráci s Městskou částí Praha 5, při kterých se nenásilným způsobem daří spojit aktivní zábavu pro handicapované občany s názornou ukázkou smyslu a významu práce Centra výcviku psů pro postižené Helppes, jehož hlavním posláním je výchova a výcvik asistenčních, státem nedotovaných psů, kteří jsou pro své majitele nepostradatelnými pomocníky v běžných životních situacích.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-a-Martin-Slaby-zahajili-Mikulasskou-nadilku-hlavne-pro-pejsky-562656?nocache=1

 

– Petr Lachnit zahájil Mikulášskou šachovou nadílku

Smíchovská radnice se stala v soboru 1. prosince 2018 dostaveníčkem 68 mladých milovníků hry královské, kteří v doprovodu svých nejbližších, trenérů a vedoucích přijeli bojovat nejen na šachovnicích, ale ukázat i své umění při tvorbě masek.

Popisek: Radní Petr Lachnit na turnaji Mikulášská šachová nadílka

Záštitu nad turnajem převzal JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast Městské části Praha 5, který při zahájení turnaje hráče pozdravil a popřál jim hodně zdaru v nastávajících bojích.

Hrálo se Švýcarským systémem, 7 kol, 2×25 minut na partii. Boje na špici startovního pole byly vyrovnané, a tak o vítězích rozhodlo až poslední kolo. V kategorii starších žáků zvítězil Petr Souček z Unychez a v kategorii mladších žáků Tomáš Hrbek z pořádajícího Šachového klubu Smíchov.

Pěkné poháry a věcné ceny zajistil pořadatel Šachový klub Smíchov díky těm, kteří turnaj podpořili. Hráči vyjádřili svůj dík mohutným potleskem Úřadu Městské části Praha 5 za dlouhodobou podporu šachového sportu na Praze 5. Turnaj měl hladký průběh, hráče bezesporu uspokojil a svým konáním obohatil slavnostní společenskou předvánoční atmosféru v hlavním městě republiky.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-zahajil-Mikulasskou-sachovou-nadilku-561749?nocache=1