Prezentace Analýzy cizinců na Magistrátu hl.m. Prahy

Dne 6.3. 2019 byli u příležitosti konání Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců přizváni zástupci Univerzity Karlovy, Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., a Mgr. Ekaterina Ignatyeva. Jmenovaní řešitelé výzkumu přítomným přiblížili výsledky Analýzy cizinců na území MČ Praha 5. Získané poznatky mají význam nejen pro naši městskou část, ale i lokality ležící … VícePrezentace Analýzy cizinců na Magistrátu hl.m. Prahy

Projekt integrace cizinců pro rok 2019

Úřad městské části Praha 5, odbor sociální problematiky a prevence kriminality, zpracoval i pro letošní rok žádost o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019, podanou u Ministerstva vnitra České republiky. Součástí projektu pro rok 2019 jsou již tradičně vzdělávací aktivity pro děti i dospělé. V tomto … VíceProjekt integrace cizinců pro rok 2019

Dostupnost “Analýzy cizinců na MČ Praha 5”

Rok 2018 byl v oblasti integrace cizinců pro naši městskou část velice významný. Byl schválen projekt podaný na Ministerstvu vnitra ČR, čímž byla zachována kontinuita vzdělávacích a sociokulturních aktivit. Ministerstvo vnitra ČR tak naši městskou část významně finančně podpořilo již třetím rokem. Obsahem projektu byly aktivity určené pro děti, dospělé cizince i pedagogy mateřských a základních … VíceDostupnost “Analýzy cizinců na MČ Praha 5”

Prezentace výsledků projektu “Analýza cizinců na území MČ Praha 5”

Prezentace výsledků projektu „Analýza cizinců na území Městské části Praha 5″

Ve dnech 10.1. a 17.1. 2019 proběhla v budově ÚMČ Praha 5, Nám. 14.října 1381/4, prezentace výsledků projektu „Analýza cizinců na území MČ Praha 5“.

Tento projekt, financovaný Ministerstvem vnitra ČR, zpracovala Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Na prezentacích byl zástupcům radnice MČ Prahy 5 a odborné veřejnosti představen jedinečný postup a následné zpracování této analýzy, jež umožnilo územně velmi přesný přehled a hodnocení změn za posledních 10 let.

 

Slavnostní večer na ZŠ Kořenského

  V pátek 23.11. 2018 se ve společenském sále ZŠ Kořenského uskutečnil předvánoční večer, který představoval vyvrcholení aktivit za rok 2018 v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 5. Tento projekt je financován prostřednictvím grantu Ministerstva vnitra ČR. Za ÚMČ Prahy 5 přítomné hosty přivítal radní Petr Lachnit a vedoucí odboru OSO Mgr. Iva Pokorná, za … VíceSlavnostní večer na ZŠ Kořenského

Analýza cizinců na území MČ Praha 5

Náplní tohoto podprojektu byla analýza zaměřená na počet cizinců, jejich strukturu a rozmístění v rámci městské části Prahy 5. Analýza byla svěřena zkušenému týmu pod vedením prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D., z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a probíhala ve druhé polovině roku 2018. Analýza je prvním systematicky zpracovaným pohledem na … VíceAnalýza cizinců na území MČ Praha 5

Vzdělávací aktivity

Cílená podpora dětí, žáků i dospělých imigrantů a pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání je již druhým rokem úspěšně realizována ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním centrem Prahy 5, o.p.s. Nejžádanějšími aktivitami byly stejně jako v loňském roce: – doučování českého jazyka v MŠ a ZŠ (individuální i skupinová) – 14-ti denní prázdninový kurz českého jazyka pro děti předškolního, … VíceVzdělávací aktivity

Cizinci v ČR a na území MČ Praha 5

V České republice žilo k 31.12. 2017 více než 500 tis. cizinců. Více než 37% evidovaných cizinců se koncentruje v hlavním městě Praze, což z Prahy činí dlouhodobě vyhledávanou evropskou metropoli. V průběhu posledních let se počet cizinců neustále zvyšuje, vedle občanů EU město Praha registruje i občany třetích zemí. Městská část Praha 5 je s celkovým počtem 85 276 obyvatel … VíceCizinci v ČR a na území MČ Praha 5