Prevence kriminality ÚMČ Praha 5

MČ Praha 5 se řídí obecnými principy prevence kriminality. Mezi tyto principy patří snaha eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím, snížení výskytu kriminálních jevů a negativních dopadů na občany MČ Praha 5.
V případě dotazů, podnětů či stížností týkajících se prevence kriminality nás neváhejte kontaktovat.
Lucie Ruprechtová, DiS.

koordinátorka prevence kriminality

257 000 472

lucie.ruprechtová@praha5.cz