Osoby bez přístřeší

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše
Tusarova 1271/60, Praha 7-Holešovice, 170 00
Kontakty:
Telefon    220 184 011, 220 184 025
e-mail      info_cssbb@armadaspasy.cz
web          www.armadaspasy.cz

Centrum sociálních služeb Praha
Sociálně právní poradna Centrum
Politických vězňů 911/8, Praha 1-Nové Město, 110 00
Kontakty:
Telefon – poradna právní            773 296 663
Telefon – poradna sociální          731 129 927
e-mail – poradna právní             ria.dolakova@csspraha.cz
e-mail – poradna sociální           marie.havrlikova@csspraha.cz
web                                               www.csspraha.cz

Středisko Naděje Praha – U Bulhara
U Bulhara 46, Nové Město, Praha 2, 120 00
Kontakty:
Telefon      775 868 860
e-mail        ubulhara.praha@nadeje.cz
web            www.nadeje.cz

Středisko Naděje Praha – Bolzanova
Bolzanova 1604/7, Praha 1-Nové Město, 110 00
Kontakty:
telefon   775 868 841
e-mail    bolzanova.praha@nadeje.cz 
web        http://www.nadeje.cz


Arcidiecézní charita Praha
Azylový dům sv. Terezie
Pernerova 336/20, Praha 8-Karlín, 186 00
Kontakty:
telefon   222 313 738
e-mail   adterezie@praha.charita.cz
web       https://praha.charita.cz/


Centrum sociálních služeb Praha
Loď Hermes – noclehárna
Chelčického 842/39, Praha 3-Žižkov, 130 00
Kontakty:
telefon   774 986 792
e-mail   martin.novotny@csspraha.cz
web        https://www.csspraha.cz/


Dům Naděje Praha-Žižkov
Husitská 110/70, Praha 3-Žižkov, 130 00
Kontakty:
telefon   222 783 957
e-mail   nocleharna.husitska.praha@nadeje.cz
web        http://www.nadeje.cz


Středisko Naděje Praha-Na Slupi
Na slupi 1484/12, Praha 2-Nové Město, 128 00
Kontakty:
telefon   775 889 601
e-mail   naslupi.praha@nadeje.cz
web        http://www.nadeje.cz