Odborné sociální poradenství

Český helsinský výbor – poradenské centrum Českého helsinského výboru
Štefánikova 216/21, Praha 5-Smíchov, 150 00
Kontakty:
Telefon                                257 221 141
e-mail                                  poradna@helcom.cz
web                                      www.helcom.cz


Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Baranova 33, Praha 3 – Žižkov, 130 00
Kontakty:
Telefon                               224 224 379
e-mail                                 poradna@refug.cz
web                                     www.uprchlici.cz


Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Kovářská 939/4, Praha 9-Libeň, 190 00
Kontakty:
Telefon                              284 683 714
Fax                                     233 371 258
e-mail                                opu@opu.cz
web                                    www.opu.cz


Poradna pro migranty a uprchlíky
Arcidiecézní charita Praha

Londýnská 13/44, Praha 2-Vinohrady, 120 00
Kontakty:
Telefon      224 813 418
e-mail        migrace@praha.charita.cz
web            http://praha.charita.cz/