Protidrogová prevence ÚMČ Praha 5

Bc. Iveta Miklasová
protidrogová koordinátorka
Kontakty
Telefon                  257 000 472
e-mail                    iveta.miklasova@praha5.cz

MČ Praha 5 uskutečňuje činnosti v oblasti protidrogové politiky – koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z Protidrogové strategie MČ Praha 5, spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby návykových nemocí.
V případě dotazů, podnětů či stížností týkajících se protidrogové prevence nás neváhejte kontaktovat.