Protidrogová prevence ÚMČ Praha 5

MČ Praha 5 uskutečňuje činnosti v oblasti protidrogové politiky – koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z Protidrogové strategie MČ Praha 5, spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby návykových nemocí.
V případě dotazů, podnětů či stížností týkajících se protidrogové prevence nás neváhejte kontaktovat.

Lucie Ruprechtová, DiS.

protidrogová koordinátorka

257 000 472

lucie.ruprechtová@praha5.cz