Dostupnost “Analýzy cizinců na MČ Praha 5”

Rok 2018 byl v oblasti integrace cizinců pro naši městskou část velice významný. Byl schválen projekt podaný na Ministerstvu vnitra ČR, čímž byla zachována kontinuita vzdělávacích a sociokulturních aktivit. Ministerstvo vnitra ČR tak naši městskou část významně finančně podpořilo již třetím rokem.

Obsahem projektu byly aktivity určené pro děti, dospělé cizince i pedagogy mateřských a základních škol. Realizaci již druhým rokem úspěšně zajistilo Vzdělávací a informační centrum Praha 5, o.p.s. Největší ohlas měl 14-ti denní prázdninový kurz pro děti předškolního věku, mladší a starší žáky a individuální i skupinové doučování českého jazyka. Prázdninového kurzu se některé děti účastnily již druhým rokem, což svědčí o jeho významu před návratem do školních lavic. Doučování bylo přizpůsobeno jazykové úrovni každého z dětí a mnohdy vyžadovalo ryze individuální přístup. Zlepšení znalosti českého jazyka je důležité nejen pro samotné dítě a jeho prospěch, ale současně i pro zkvalitnění vztahů s okolím a zapojení se do běžných aktivit. Je nasnadě, že tyto úspěchy jsou významné i pro pedagogy při každodenní práci ve třídách.

Součástí loňského projektu byla i analýza cizinců na území MČ Praha 5, kterou ve druhé polovině roku 2018 realizoval výzkumný tým prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D., z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Analýza je pro naši městskou část prvním systematicky zpracovaným pohledem. Zaměřila se např. na přehled počtu a struktury cizinců, analýzu dětí ve školských zařízeních, identifikaci případných problémů a šetření každodenního soužití.

Závěry výzkumu potvrdily předpoklad, že populace cizinců je na území naší městské části rozmístěna rovnoměrně. V měsíci lednu 2019 bylo se závěrečnou výzkumnou zprávou seznámeno vedení radnice Prahy 5 i odborná veřejnost. Výsledky jsou důležitým východiskem pro plánování dalších aktivit, a to nejen pro rok 2019.

Výzkumná zpráva je pro veřejnost k dispozici na webových stránkách komunitního plánování sociálních služeb www.kpss.praha5.cz, pod záložkou Integrace cizinců/Dokumenty.