Cizinci v ČR a na území MČ Praha 5

V České republice žilo k 31.12. 2017 více než 500 tis. cizinců. Více než 37% evidovaných cizinců se koncentruje v hlavním městě Praze, což z Prahy činí dlouhodobě vyhledávanou evropskou metropoli. V průběhu posledních let se počet cizinců neustále zvyšuje, vedle občanů EU město Praha registruje i občany třetích zemí. Městská část Praha 5 je s celkovým počtem 85 276 obyvatel … VíceCizinci v ČR a na území MČ Praha 5