Slavnostní večer na ZŠ Kořenského

  V pátek 23.11. 2018 se ve společenském sále ZŠ Kořenského uskutečnil předvánoční večer, který představoval vyvrcholení aktivit za rok 2018 v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 5. Tento projekt je financován prostřednictvím grantu Ministerstva vnitra ČR. Za ÚMČ Prahy 5 přítomné hosty přivítal radní Petr Lachnit a vedoucí odboru OSO Mgr. Iva Pokorná, za … Více Slavnostní večer na ZŠ Kořenského

Analýza cizinců na území MČ Praha 5

Náplní tohoto podprojektu byla analýza zaměřená na počet cizinců, jejich strukturu a rozmístění v rámci městské části Prahy 5. Analýza byla svěřena zkušenému týmu pod vedením prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D., z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a probíhala ve druhé polovině roku 2018. Analýza je prvním systematicky zpracovaným pohledem na … Více Analýza cizinců na území MČ Praha 5

Vzdělávací aktivity

Cílená podpora dětí, žáků i dospělých imigrantů a pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání je již druhým rokem úspěšně realizována ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním centrem Prahy 5, o.p.s. Nejžádanějšími aktivitami byly stejně jako v loňském roce: – doučování českého jazyka v MŠ a ZŠ (individuální i skupinová) – 14-ti denní prázdninový kurz českého jazyka pro děti předškolního, … Více Vzdělávací aktivity

Cizinci v ČR a na území MČ Praha 5

V České republice žilo k 31.12. 2017 více než 500 tis. cizinců. Více než 37% evidovaných cizinců se koncentruje v hlavním městě Praze, což z Prahy činí dlouhodobě vyhledávanou evropskou metropoli. V průběhu posledních let se počet cizinců neustále zvyšuje, vedle občanů EU město Praha registruje i občany třetích zemí. Městská část Praha 5 je s celkovým počtem 85 276 obyvatel … Více Cizinci v ČR a na území MČ Praha 5