Cizinci poznávali českou historii

Integrace cizinců

Dne 8. června 2019 se uskutečnila procházka za historií Vyšehradu, která nabídla jednotlivcům i rodinám cizinců seznámení s českou historií. Účastníci měli možnost poznat toto významné místo a současně procvičit komunikaci v českém jazyce. Na konverzační procházky, které budou probíhat jedenkrát měsíčně, budou tematicky volně navazovat výlety za poznáním a nabídnou seznámení s českou krajinou. Uvedené aktivity jsou realizovány na základě dotace Ministerstva vnitra ČR a podpory městské části Prahy 5.