Prezentace Analýzy cizinců na Magistrátu hl.m. Prahy

Dne 6.3. 2019 byli u příležitosti konání Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců přizváni zástupci Univerzity Karlovy, Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., a Mgr. Ekaterina Ignatyeva. Jmenovaní řešitelé výzkumu přítomným přiblížili výsledky Analýzy cizinců na území MČ Praha 5. Získané poznatky mají význam nejen pro naši městskou část, ale i lokality ležící při hranici městské části Prahy 5. Zúčastněnými byl diskutován přesah např. ve vztahu k základnímu školství, nabídkám trávení volnému času či developerským projektům. Podobně zaměřené analýzy byly již v minulosti realizovány na Praze 4 a Praze 11. Přítomní se i na základě zahraničních zkušeností shodli na potřebě vnímat Prahu jako metropoli, která se stává, stejně jako řada dalších evropských měst, čím dál tím více kulturně rozmanitější.