Integrace cizinců-výlet na horu Říp

Dne 22. června 2019 se uskutečnil výlet za poznáním české krajiny a její historie. Cesta za poznáním začala již v Praze, odkud autobusem skupina společně odjížděla. Po seznámení s portfoliem tohoto výletu již byl vytčený cíl na dohled. Kroky průvodců i samotných účastníků z řad cizinců a jejich rodin zamířily vzhůru na horu Říp. Cestou měli možnost poznávat zdejší přírodu, především zásluhou zvídavých dětí. Následovala zastávka u chaty s občerstvením, ve stínu vzrostlých stromů děti i dospělí nabrali nové síly. Návštěva rotundy sv. Jiří nabídla pohled do dávné historie, průvodce odpovídal na mnohé dotazy. Celkový dojem byl díky příznivému počasí korunován výhledem do krajiny na všech třech dostupných vyhlídkách. Cesta dolů již nebyla tak náročná, příjemná byla i procházka lipovou alejí, kde již byl přistaven autobus. Věříme, že i další výlety a procházky se setkají se stejným zájmem a budou pozitivně podporovat integraci cizinců městské části Prahy 5.

Uvedené aktivity jsou realizovány na základě dotace Ministerstva vnitra ČR a podpory městské části Prahy 5. Více informací naleznete na: kpss.praha5.cz/integrace-cizincu/uzitecne-informace/