Prezentace výsledků projektu “Analýza cizinců na území MČ Praha 5”

Prezentace výsledků projektu „Analýza cizinců na území Městské části Praha 5″

Ve dnech 10.1. a 17.1. 2019 proběhla v budově ÚMČ Praha 5, Nám. 14.října 1381/4, prezentace výsledků projektu „Analýza cizinců na území MČ Praha 5“.

Tento projekt, financovaný Ministerstvem vnitra ČR, zpracovala Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Na prezentacích byl zástupcům radnice MČ Prahy 5 a odborné veřejnosti představen jedinečný postup a následné zpracování této analýzy, jež umožnilo územně velmi přesný přehled a hodnocení změn za posledních 10 let.