Cizinci v ČR a na území MČ Praha 5

V České republice žilo k 31.12. 2017 více než 500 tis. cizinců. Více než 37% evidovaných cizinců se koncentruje v hlavním městě Praze, což z Prahy činí dlouhodobě vyhledávanou evropskou metropoli. V průběhu posledních let se počet cizinců neustále zvyšuje, vedle občanů EU město Praha registruje i občany třetích zemí.

Městská část Praha 5 je s celkovým počtem 85 276 obyvatel pátou největší městskou částí. Je zde evidováno 14 907 cizinců, což představuje 17% obyvatel naší městské části. Nejpočetnější zastoupení na naší městské části mají Ukrajinci, Slováci a Rusové.

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu cizinců přijímá naše městská část konkrétní integrační opatření. Činnosti související s touto agendou měl původně ve své gesci Odbor školství, od roku 2017 již jednotlivé kroky iniciuje Odbor sociální problematiky a prevence kriminality.

Na základě výše uvedených dat vznikla potřeba analýzy nejen počtu, ale i struktury a konkrétního rozmístění cizinců v rámci celé městské části. Pro rok 2018 jsme proto připravili projekt, který zahrnuje nejen vzdělávací aktivity pro děti, dospělé cizince a pedagogy, ale také zadání analýzy cizinců na území MČ Praha 5.

Projekt s názvem Analýza cizinců a podpora vzdělávacích aktivit podporujících integraci cizinců v r. 2018 na území městské části Praha 5 je financovaný dotací ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni prostřednictvím grantu Ministerstva vnitra ČR.