Slavnostní večer na ZŠ Kořenského

 

V pátek 23.11. 2018 se ve společenském sále ZŠ Kořenského uskutečnil předvánoční večer, který představoval vyvrcholení aktivit za rok 2018 v rámci projektu Integrace cizinců na MČ Praha 5. Tento projekt je financován prostřednictvím grantu Ministerstva vnitra ČR. Za ÚMČ Prahy 5 přítomné hosty přivítal radní Petr Lachnit a vedoucí odboru OSO Mgr. Iva Pokorná, za Vzdělávací a informační centrum ředitelka Mgr. Jana Frischmannová. V průběhu večera byly předány certifikáty účastníkům aktivit, součástí programu bylo divadelní představení, vyprávění o významu Vánoc i tvořivá dílnička pro nejmenší. Večer byl příležitostí zajímavých setkání s nevšedními zážitky, přítomní měli možnost ochutnat typické pokrmy vybraných zemí i tradiční české vánoční kuchyně. V duchu předvánoční atmosféry tak byla podpořena snaha začlenit ty, kteří chtějí žít s námi a ne jen vedle nás.