Vzdělávací aktivity

Cílená podpora dětí, žáků i dospělých imigrantů a pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání je již druhým rokem úspěšně realizována ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním centrem Prahy 5, o.p.s.

Nejžádanějšími aktivitami byly stejně jako v loňském roce:

– doučování českého jazyka v MŠ a ZŠ (individuální i skupinová)

– 14-ti denní prázdninový kurz českého jazyka pro děti předškolního, mladšího i staršího školního věku

-workshop tolerance, který probíhal v mateřských školách

– kurz sociokulturní orientace pro dospělé cizince, který účastníkům pomohl např. v situacích při jednání na úřadě, při pobytu v nemocnici, v komunikaci se školou apod.

– workshop zaměřený na metodickou podporu a vzdělávání pedagogů.

Slavnostní zakončení aktivit vyvrcholilo společenským večerem, který byl příležitostí k zajímavým setkáním a nevšedním zážitkům pro děti, dospělé účastníky i širokou veřejnost.

V roce 2019 bychom chtěli na zmíněné aktivity navázat a díky získaným zkušenostem a na základě požadavků samotných účastníků jednotlivých aktivit nabídku ještě rozšířit.