Analýza cizinců na území MČ Praha 5

Náplní tohoto podprojektu byla analýza zaměřená na počet cizinců, jejich strukturu a rozmístění v rámci městské části Prahy 5. Analýza byla svěřena zkušenému týmu pod vedením prof. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D., z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a probíhala ve druhé polovině roku 2018.

Analýza je prvním systematicky zpracovaným pohledem na problematiku cizinců na naší městské části. Zaměřila se např. na:

  • vstupní kvantitativní přehled počtu a struktury cizinců, jejich vývoje a rozmístění
  • analýzu dětí ve školských zařízeních
  • identifikaci rizik a potencionálů prostřednictvím témat a lokalit
  • šetření každodenního soužití ve dvou vybraných lokalitách
  • přehled hlavních aktérů, kteří svou činností ovlivňují život cizinců a soužití s většinovou populací

Dílčí výsledky budou k dispozici po odborném semináři, který se uskuteční v průběhu ledna 2019.