– Vyznamenání udělila městská část příslušníkům ozbrojených složek

Ve středu 21. listopadu 2018 se konalo v jednací síni zastupitelstva MČ Praha 5 tradiční slavnostní udílení čestného uznání a medailí Městské části Praha 5 příslušníkům bezpečnostních složek a hasičského záchranného sboru, působících na území Praha 5.

Popisek: Starosta MČ Praha 5 Daniel Mazur a radní Petr Lachnit předávají ocenění policistům

Je mi ctí, že vám mohu osobně poděkovat za práci, kterou odvádíte pro naše občany, a věřím, že ji budete vykonávat i nadále tak, aby Praha 5 byla bezpečnější,“ řekl při předávání čestných uznání JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5. Radní JUDr. Petr Lachnit ocenil práci policistů, strážníků a hasičů nejen ve službě, ale i mimo službu, a dále uvedl „Děkuji vám za to, že děláte víc, než musíte.“

Návrhy na toto čestné uznání včetně zdůvodnění předkládají ředitelé bezpečnostních složek a hasičského záchranného sboru. Získání čestného ocenění je podmíněno především vzorným plněním služebních povinností, mimořádným činem, který se vymyká z běžné služby, a samozřejmě také aktivitami, které přesahují běžný rámec služby a přispívají rozvoji práce a dobrému jménu bezpečnostních sborů.

Odměněno za mimořádné činy a vzornou službu bylo celkem patnáct příslušníků z řad Městské policie hl. m. Prahy – Obvodního ředitelství Praha 5, Policie ČR – Obvodního ředitelství Praha II a Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha – MČ Praha 5. Čestná uznání a medaile předali oceněným starosta RNDr. Daniel Mazur a radní pro bezpečnost Městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, který ve svém projevu poděkoval oceněným příslušníkům bezpečnostních sborů za jejich každodenní nelehkou práci, při které mnozí z nich nasazují své životy, a vyzdvihl tradičně dobrou a stále se rozvíjející spolupráci záchranných složek a Městské části Praha 5.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Vyznamenani-udelila-mestska-cast-prislusnikum-ozbrojenych-slozek-560917?nocache=1