– Senior akademie na Praze 5 je příkladnou ukázkou, jak na to i bez velkých peněz

Popisek: Senior akademie na Praze 5

Ve středu 16. května byl za přítomnosti radního městské části Praha 5 JUDr. Petra Lachnita, jenž má tuto oblast nejen v gesci, ale též za své bez nadsázky ´životní poslání´, slavnostně ukončen VII. ročník ´Senior akademie´. Jde o další aktivitu ve prospěch seniorů a zdravotně postižených, o něž městská část velmi pečuje a nabízí jich širokou škálu. Zrovna zmíněná ´Senior akademie´ nestojí z městského rozpočtu takřka nic, a přesto je nesmírně užitečná, přinesla cyklus užitečných i zábavných přednášek na témata, která seniory pálí.

Občané z řad seniorů či osob se zdravotním postižením měli možnost zúčastnit se přednáškových cyklů na témata, týkající se zejména ochrany života, zdraví a majetku, ale i témat zahrnujících např. základy právního vědomí, bezpečnosti v provozu, domácího násilí, chovu psů na území hl. m. Prahy, požární ochrany, základy poskytování první pomoci a zvládání řešení mimořádných a krizových situací.

Přednášky Senior akademie bývají hojně navštěvované, foto Praha 5

Přednášky obsahovaly praktické ukázky, promítání filmů, diskuse

Přednášejícími byli pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy, kteří své přednášky zpestřili praktickými ukázkami, promítáním instruktážních filmů, diskusemi nad četnými dotazy posluchačů, ale i možností navštívit operační středisko Městské policie hl. m. Prahy, obvodní ředitelství Praha 5, Muzeum Policie ČR a Psí domov Troja.

Radní JUDr. Petr Lachnit při ukončení letošního kurzu Senior akademie, foto Praha 5

Slavnostní ukončení, stejně jako přednášky, proběhlo v zasedací místnosti Zastupitelstva Městské části Praha 5. Pracovníci útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy a radní JUDr. Petr Lachnit předali účastníkům Senior akademie pamětní list o absolvování akademie a drobné předměty k zabezpečení bytu a domu. JUDr. Petr Lachnit poděkoval pracovníkům útvaru prevence kriminality za profesionalitu, pracovnicím sociálního odboru za organizaci akcí a posluchačům za jejich účast a zájem s příslibem přípravy a realizace VIII. ročníku Senior akademie již na jaře příštího roku. Závěrem byli všichni přítomní pozváni k malému občerstvení.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/21991-senior-akademie-na-praze-5-je-prikladnou-ukazkou-jak-na-to-i-bez-velkych-penez.htm