– Na den zdraví nabídneme změření krevního tlaku, stanovení BMI indexu, stanovení množství skrytého tuku v těle a mnoho dalšího

 

Popisek: Radní JUDr. Petr Lachnit při loňském Dnu zdraví

Dne 30. května 2019 od 13 hod. do 17 hod. v prostorách Úřadu MČ Praha 5 pořádá Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze tradičně již 19. ročník zdravotně vzdělávací akce pro občany Prahy 5 pod záštitou radního JUDr. Petra Lachnita. A k tomu JUDr. Patr Lachnit uvádí:

„V prostorách radnice Prahy 5, Štefanikova 13 nabídneme změření krevního tlaku, stanovení indexu přiměřené tělesné hmotnosti (BMI index), stanovení množství skrytého tuku v těle, odborné poradenství ve výživě, inspirace pro zdravý jídelníček – pyramida zdravé výživy, poradenství odvykání kouření, úrazová problematika prevence alergií, prevence karcinomu prsu. Návštěvníci obdrží edukační zdravotně výchovné materiály a drobné dárky.

Den zdraví je zaměřen zejména na občany Prahy 5, ale i pro občany z jiných městských částí. Cílem je motivovat ke změně životního stylu a napomáhat tak ke zvýšení informovanosti veřejnosti o prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, čímž přispívá ke zlepšení zdravotního stavu populace. Součástí je i prezentace organizací, které propagují zdravý životní styl.

Těšíme se na Vaší účast a přejme si jen krásné počasí.“

https://www.krajskelisty.cz/praha/21961-praha-5-na-den-zdravi-nabidneme-zmereni-krevniho-tlaku-stanoveni-bmi-indexu-stanoveni-mnozstvi-skryteho-tuku-vtele-a-mnoho-dalsiho.htm