– Praha 5 schválila Program prevence kriminality pro rok 2020

Rada MČ Praha 5 schválila Program prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2020 a Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2020.

Popisek: Radní MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit

Program prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2020 vychází z Plánu prevence kriminality na období 2017 až 2021, který byl schválen zastupitelstvem městské části.

Schválené materiály představují koncepční strategii a priority pro oblast prevence a snižování kriminality na území Městské části Praha 5 a vycházejí z obecných principů prevence kriminality s cílem vytvoření bezpečného prostředí pro život občanů na MČ Praha 5.

Při vytváření Programu prevence kriminality Městské části Praha 5 na rok 2020 se městská část řídila obecnými principy prevence kriminality. Mezi tyto principy patří snaha eliminovat trestnou činnost ještě před jejím započetím (před jejím pokračováním), snížení výskytu kriminálních jevů a hlavně dopadů na život občanů Prahy 5.

Schválené materiály se opírají o tři základní pilíře, kterými jsou bezpečné ulice, bezpečné parky a bezpečné prostředí škol. Program prevence kriminality Městské části Praha 5 je rozpracováním aktuálních priorit a reaguje na potřeby obyvatel MČ Praha 5. Vychází z cílů a předsevzetí programové prevence kriminality MČ Prahy 5 na léta 2017 až 2021.

Akční plán prevence kriminality Městské části Praha 5 pro rok 2020 je rovněž sestaven v souladu s Plánem prevence kriminality Městské části Praha 5 na období 2017 až 2021. Navazuje na aktivity, programy a projekty, které byly realizovány Odborem sociální problematiky a prevence kriminality v roce 2019 a v nichž je potřeba nadále pokračovat. V plánu jsou rovněž zakomponovány další činnosti, projekty a aktivity, které budou rozvíjeny ve spolupráci s dalšími subjekty působícími v oblasti prevence kriminality a jsou zaměřeny na všechny cílové skupiny, s ohledem na jejich potřeby a problematiku.

Všechny dokumenty jsou veřejně přístupné na webové stránce ZDE.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Lachnit-Praha-5-schvalila-Program-prevence-kriminality-pro-rok-2020-601925?nocache=1