– Vzpomínková akce ke dni válečných veteránů a obětí válek na Praze 5

 

Popisek: Je potřeba nezapomenout, ale pamatovat

V pátek 8. listopadu se konala v Praze 5 na náměstí Kinských u pomníku padlých při osvobozování Prahy vzpomínková akce ke Dni válečných veteránů a obětí válek pořádaná Sdružením válečných veteránů ČR pod záštitou radního Městské části Praha 5 JUDr. Petra Lachnita. Přítomen byl rovněž místostarosta MČ Praha 5 Bc. Lukáš Herold a radní MČ Praha 5 MgA. David Dušek. Poslaneckou sněmovnu zastoupil poslanec Ing Pavel Růžička, Generální štáb AČR brigádní generálka Lenka Šmerdová a Středočeský kraj reprezentoval radní Robert Bezděk.

Den válečných veteránů a obětí válek je významným dnem, kdy si lidé na celém světě připomínají účastníky a oběti světových i lokálních konfliktů již od roku 1926, a to jak oběti z řad vojáků, tak i nevinné oběti z řad civilního obyvatelstva.

Předávala se vyznamenání

Nejinak tomu bylo i při této pietní a vzpomínkové akci. Vyznamenání převzali z rukou zástupce Sdružení válečných veteránů účastníci zahraničních misí v Iráku, bývalé Jugoslávii a Afghánistánu.

Petr Lachnit zavzpomínal na veterány

Místopředseda Sdružení válečných veteránů, Ing. Ladislav Sornas zdůraznil ve svém projevu význam tohoto slavnostního dne, odvahu a statečnost všech našich vojenských veteránů, kteří prošli válečnými konflikty a trvalý zármutek rodin, jejichž členové zahynuli při plnění svého poslání.

Radní JUDr. Petr Lachnit vyzdvihl význam Dne válečných veteránů a obětí válek, připomněl historii místa, kde se pietní akce konala, místa, které se mělo jednou provždy stát vzpomínkou na všechny životy položené při osvobozování Prahy v závěru 2. světové války.

Na závěr celé vzpomínkové akce pronesl modlitbu za zemřelé ve všech válečných konfliktech rektor kostela Nanebevzetí panny Marie p. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl.

Modlitba za padlé

Projev radního JUDr. Petra Lachnita, ke shromáždění válečných veteránů ČR při příležitosti uctění památky obětí válek a válečných veteránů na náměstí Kinských v Praze 5:

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážení hosté,

veterán není jenom minulost.

Každá země, každé hlavní město má svůj pomník neznámého vojína. Ve dny slavných výročí se tam schází významné osobnosti politiky a společenského života. Zahraniční delegace tam kladou květiny a věnce, hraje hudba.

Každá země si váží svých padlých vojáků, povyšuje je „in memoriam“, vypravuje jim vojenské pohřby.

Co ale s těmi, kteří neměli to „štěstí“, a přesto, že bojovali, tak nepadli. Proč se ta samá společnost není schopná chovat s náležitou úctou i k žijícím veteránům těch bojů. Copak jenom proto, že nepadli, jim patří méně úcty, méně obdivu? Stát by měl být hodnocen především za to, jakou vděčnost projevuje těm, kteří pro něj udělali něco víc, než jenom splnili svoji povinnosti. Rád bych, kdybych mohl slíbit ano. Udělám všechno proto, aby českým válečným veteránům byly vytvořeny takové podmínky, aby skončením bojů nepatřily do starého železa, aby nebyly jen vzpomínkou na někdejší statečnost nebo vítězství.

Aby byly součástí této společnosti, součástí respektovanou a uznávanou. Vždyť jejich zkušenosti a poznání nejsou ničím nahraditelným.

Buďme sobečtí, zapojme je plně do našeho současného života, využívejme je k vyvarování se opakování chyb a k nastolení poměrů lepšího a spravedlivějšího světa.

Tím jím prokážeme daleko větší úctu, než je kladení květin při příležitosti výročí.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/22930-vzpominkova-akce-ke-dni-valecnych-veteranu-a-obeti-valek-na-praze-5.htm