– Očkování zvířat od lidí bez domova v Komunitním centru Prádelna

„Koncem září se tradičně jak v našem Komunitním centru Prádelna, tak v přilehlém parku, konala neobvyklá akce. Nezisková organizace Psí život tady očkovala zvířata patřící lidem bez domova“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit.

Popisek: Radní JUDr. Petr Lachnit se zúčastnil očkování psů od lidí bez domova v KC Prádelna

Akce proběhla jako vždy bez jakýchkoli komplikací a k plné spokojenosti všech. Jak organizátoři z organizace Psí život uváděli “Komunitní centrum Prádelna s přilehlým parkem je velmi sympatické místo a celá akce se i proto nesla v příjemném duchu”. Po skočení očkování organizátoři také celé vše vzorně uklidili.

Očkování zvířat lidí bez domova se koná v našem Komunitním centru Prádelna každý rok v rámci Světového dne boje proti vzteklině, který si připomínáme vždy 28. září. Letos se veterinářům ze Psího života podařilo naočkovat víc jak sto zvířat patřících lidem bez domova.

Moje poděkování patří odboru správy veřejných prostranství ÚMČ Praha 5, který pomohl s výpůjčkou parku a zvláštní dík patří Jarmile Pávkové ze Psího života. Psí život se jako jediná organizace v České republice zaměřuje na pomoc zvířatům, která patří lidem bez domova, osobám závislým na návykových látkách a zvířatům, která žijí s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Ockovani-zvirat-od-lidi-bez-domova-v-Komunitnim-centru-Pradelna-597856?nocache=1