– Nabídka online kurzů a podpůrných skupin pro pečující v LISTOPADU

2.11. 9.30 – 11.30 hod:      Jak žít kvalitní život s depresí a zvládat péči                                                                  (podpůrná psychoterapeutická skupina)
Skupina se bude zaměřovat na depresi, její příčiny a možnou léčbu. Zaměříme se na změny, které můžeme udělat, abychom depresi zvládali společně s péčí o blízkého člověka.

4.11. 18–20 hod:                První pomoc v život ohrožujících situacích – 2.část                                                    (kurz)
Seznámíme vás, jak postupovat, když se dostane cizí těleso do dýchacích cest, při cévní mozkové příhodě (CMP), při zástavě masivního krvácení a co dělat u dopravní nehody.

9.11. 9.30–11.30 hod:      Doprovázení v poslední fázi života (kurz)
Kurz vás provede posledními fázemi života a potřebami, které v tomto období má opečovávaný a pečující. Budeme mluvit o komunikaci s člověkem v poslední životní fázi a o emocích smutku a naděje.

10.11. 17–19 hod:             Práce se stresem a jak relaxovat (kurz)
Budeme se věnovat nejčastějším stresorům pečujících. Zaměříme se na zvládání krátkodobého i dlouhodobého stresu a jeho prevence. Ukážeme si techniky na krátké zrelaxování v náročném období.

16.11. 9.30 – 11.30 hod:     Jak skloubit práci, rodinu a péči                                                                                         (podpůrná psychoterapeutická skupina)
Pro mnoho pečujících je péče pouze jednou z několika oblastí, kterou potřebují zvládat a věnovat se jí. Zvláště pak pokud mají děti nebo zaměstnání, na kterém jsou existenčně i profesně závislí. Budeme mluvit o tom, jak péči a práci skloubit, jak si péči nastavit a jakou pomoc či služby využívat. Budeme společně hledat možnosti, jak najít stabilitu ve všech nárocích, které na vás jsou kladeny.

18.11. 10–11 hod:             Trénování paměti (kurz)
Víte o tom, že můžete mozek posilovat stejně jako svaly? Vyzkoušejte si to s námi. Potrénujeme paměť, smysly i slovní zásobu. Vyzkoušíme si postřeh a koncentraci. Seznámíme vás s různými paměťovými technikami. Je dobré vědět, že trénink paměti je i výbornou prevencí Alzheimerovy choroby.

22. a 23.11. 17–20 hod: Pečujeme o člověka s demencí (akreditovaný kurz)

V kurzu se seznámíte s tím, co je (a co není) demence, jak k člověku s demencí přistupovat a jak o něj pečovat. Představíme si fáze demence a specifické projevy chování člověka s demencí v jednotlivých fázích. Zaměříme se také na zásady péče a budeme se zabývat vhodnými i nevhodnými způsoby komunikace. Kurz je obohacen o praktické nácviky zaměřené na zvládání specifických situací při péči o člověka s demencí.

23.11. 9.30 – 11.30 hod: Krátké relaxační techniky pro pečující (kurz)
Naučíme se základní relaxační techniky, které jsou časově nenáročné, lze některé provádět ve stoje nebo na veřejnosti a jsou snadné na provedení. Relaxační techniky jsou užitečné v náročné době, která je stresová a má na nás mnoho nároků.

24.11. 9.30 – 11.30 hod: Co potřebujeme vědět o demenci aneb jak pečovat                                                  o blízkého člověka (kurz)
Jaká jsou specifika péče u lidí s demencí? Jak komunikovat a co vše nám může pomoci, abychom péči o člověka s demencí zvládali dlouhodobě? Kurz se zaměřuje na komunikaci s člověkem s demencí, na zvládání dlouhodobé náročnosti a péči o své psychické zdraví.

29.- 30.11. 17–20 hod:    Naučme se ošetřovat – úvod do problematiky                                                                (akreditovaný kurz)

Seznámíme vás s tím, co vše obnáší ošetřovatelská péče, ať už v domácím prostředí nebo v zařízení sociálních služeb. Ukážeme si, jak pečovat o ležícího i částečně soběstačného člověka a jak mu poskytovat podporu při běžných denních činnostech jako je hygiena či výživa. Dozvíte se, co je možné udělat, aby prostředí bylo co nejméně bariérové a jaké kompenzační pomůcky mohou pomoci při péči.

 

Kontakt pro zájemce:        renata.dohnalova@pecujdoma.cz, 734 682 249
www.pecujdoma.cz