– POZVÁNKA na setkání pracovních skupin

Komunitní plánování sociálních služeb Prahy 5

POZVÁNKA

na setkání pracovních skupin

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání pracovních skupin, které se uskuteční:

Kde:           v místnosti č. 330 v budově ÚMČ Praha 5, nám. 14. října 4/1381, 3. patro 

Časová dotace:                cca 1 hodina

Program setkání:

  • Realizace aktivit Akčního plánu v roce 2021
  • Návrh Akčního plánu na rok 2022
  • Informace o dotačním řízení MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2022
  • Prezentace organizací a informace o jejich činnosti
  • Různé

 

  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny

Kdy:                    v pondělí 1. 11. 2021 od 15:30 hod. 

  • Děti, rodina a mládež

Kdy:                    v úterý 2. 11. 2021 od 15:30 hod.

 

  • Senioři a osoby se zdravotním postižením

Kdy:                    v úterý 2. 11. 2021 od 16:30 hod.