– Zdravotní gymnastika, jóga i strečink. Senioři z Prahy 5 nyní cvičí ´on-line´

Autor: CSOP Praha 5 (stejně jako snímky v článku)

Popisek: Online zdravotní gymnastika pro seniory s lektorkou Martou Roubalovou

„Komunitní centrum Prádelna na pražském Smíchově přesunulo z důvodu současné pandemie svoje aktivity do virtuálního prostoru, přičemž se ukázalo, že jeho klienti – senioři – digitální technologie umí efektivně využívat a do distanční formy činnosti se s chutí zapojili,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit a pokračuje: „Kromě jazykových kurzů, pro které byl přechod do této podoby výuky asi nejjednodušší, se však připravují také on-line lekce digitální fotografie, práce s PC nebo řada cvičení a pohybových aktivit. Právě na ty se nyní podíváme blíže.“

Jelikož cvičení a pohyb jsou v pokročilém věku snad ještě důležitější nežli v mládí, nabízí centrum za normálního provozu seniorům širokou škálu sportovních i zdravotních aktivit, včetně těch méně tradičních. Při přechodu do distančního modu se pracovníci spolu s lektory jednotlivých kurzů snažili zachovat v co největší míře tuto pestrost a nabídnout tak vedení a inspiraci ke zdravému pohybu co nejširšímu spektru seniorů, neboť reflektují, že ve zralejším věku už není vhodné jakékoliv cvičení a je třeba dbát, aby šlo o co nejšetrnější a zároveň nejefektivnější pohybovou aktivitu. Zároveň bylo třeba přizpůsobit formu vysílání jednotlivých lekcí vzhledem k technickému vybavení seniorů, kteří mnohdy nedisponují rychlým internetovým připojením a nezvládají sami instalovat a zprovozňovat speciální programy na on-line konference. Proto probíhají distanční pohybové lekce formou zasílání e-mailů přihlášeným účastníkům v den konání dle předem uvedeného programu.

Zdravotní gymnastika s Martou Roubalovou

Dvakrát týdně zdravotní gymnastika

Již několikátým rokem v komunitním centru Prádelna probíhá dvakrát týdně zdravotní gymnastika pro seniory pod vedením kvalifikované lektorky Mgr. Marty Roubalové. Tato zkušená cvičitelka, sama již také v seniorském věku, připravuje pro návštěvníky velmi atraktivní a vhodně strukturovaná pohybová pásma za doprovodu hudby. Jelikož je o její lekce trvale veliký zájem, byla jedním z prvních lektorů, kteří se zapojili do distančního fungování. Pracovníci centra s ní pravidelně natáčejí cykly cvičení, které se po editaci zveřejňují na YouTube kanálu @kcpradelna a její cvičenci vždy v den konání dostanou odkaz na novou videolekci.

Hodiny jógy s dynamickými prvky i strečinkem

Stejným způsobem připravuje svoje hodiny lektorka Dana Kurková, která seniorům nabízí hodiny jógy s dynamickými prvky i strečinkem, nebo cvičitelka Klára, jež připravuje videolekce a navíc i fotoseriály s lekcemi jógy a stabilizačního cvičení. Zvláště v dnešní době tato cvičení pomáhají nejen seniorům zpomalit, protáhnout tělo, zklidnit duši a udržovat životní rovnováhu. Při jejich cvičení se totiž věnuje velká pozornost nejen svému tělu, ale i mysli. Jóga a tato příbuzná cvičení jsou tak ideální cestou, jak zlepšit nejen své fyzické zdraví, ale vyladit i svou mysl do psychické pohody. Pokud posílíte rovnováhu a stabilitu těla, zlepšíte i koordinaci, což se vždy pozitivně odrazí na správném držení těla, ale i jeho funkčnosti. Toto cvičení tak lze doporučit i v rámci prevence bolestí zad.

Online cvičení pro seniory s lektorkou Luckou

Dalšími on-line pohybovými aktivitami je Zdravotní cvičení pro seniory pod vedením certifikované lektorky Viery Jedličkové a Cvičení s Luckou, které nabízí dynamické cvičení a posilování pod vedením zkušené lektorky Lucie. V obou těchto případech lektorky zasílají svým cvičencům slovní návody doprovozené nákresy, odkazy na inspirativní videa apod.

Cvičení seniorům pomáhá zůstat dlouho aktivní

Stáří je v moderní době zatíženo vysokou nemocností a již rok trvající situace s pandemií, která uzavřela takřka celou společnost ve svých domovech a přerušila sociální kontakty, toto jenom zhoršila. Dominuje zde problematika chronických chorob, zhoršování fyzické zdatnosti a soběstačnosti. Tomu prokazatelně předchází právě pravidelné cvičení a pohyb. Cvičení seniorům pomáhá snížit nemocnost a umožňuje jim zůstat dlouho aktivní. Zároveň také zlepšuje schopnost učení, zejména krátkodobé paměti a má vliv na kvalitní spánek.

Stabilizačního cvičení s Klárou se zúčastnil i radní Petr Lachnit jako figurant

„Samozřejmě není on-line cvičení plnohodnotnou náhradou za pohybové aktivity v tělocvičně centra, kde dochází k přímé interakci seniorů s cvičitelem i mezi sebou samými. Každopádně ale představují tyto virtuální lekce způsob udržení nejen fyzické kondice, nýbrž také kontaktu s komunitou. Dle ohlasů, které nám senioři zapojení do on-line lekcí zasílají, je právě tento druhý aspekt velmi důležitý, byť přínos z hlediska fyzické kondice a zdraví je také nezpochybnitelný. Potvrzuje to skutečnost, že v našem komunitním centru se opravdu vytvořila funkční a plnohodnotná komunita, která se dokáže podporovat i v dobách extrémně nepříznivých. Toho si velmi vážím a spolu se všemi zúčastněnými se však nejvíce těším, až se budeme moci opět normálně scházet a společně cvičit v prostorách Komunitního centra Prádelna,“ říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/25495-zdravotni-gymnastika-joga-i-strecink-seniori-z-prahy-5-nyni-cvici-online.htm