– Začínají zápisy do jeslí Hřebenka

„Příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 provozuje jeselské zařízení Na Hřebenkách 2765/3a v Praze 5. V našich jeslích nabízíme komplexní služby v péči o vaše děti od 15 měsíců do 3 let věku, která je odlišná od mateřské školy. O děti pečuje kvalifikovaný personál s dlouhodobými zkušenostmi,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit.

Popisek: Jesle Hřebenka

Provozní doba jeslí je od 7  do 17 hodin. Do jeslí přijímáme na pravidelnou docházku děti ve věku již od 15 měsíců do 3 let věku s trvalým bydlištěm v městské části Praha 5, které upřednostňujeme. Docházet mohou také děti s trvalým bydlištěm mimo městskou část Praha 5, a to dle stávající kapacity jeslí. Rodičům, kteří potřebují občasné zařazení dítěte do dvou let věku do kolektivu dětí, můžeme nabídnout i nepravidelnou docházku na 92 hodin v měsíci.

Přihlášky pro nastávající školní rok 2021/2022 přijímáme během celého roku a včasné zaslání vám zajistí pořadí k zápisům, které se budou konat od 24. do 31. května 2021.

Děti mají k dispozici prostornou a vybavenou hernu umožňující hru, kterou se seznamují s okolím, rozvíjí své poznávací a sociální dovednosti, emoce a sebedůvěru, trénují jemnou i hrubou motoriku. Pro venkovní pobyt využíváme velkou terasu a zahradu s herními prvky, které zpříjemňují hru venku.

Tematicky plánovaný denní program vychází z ročního cyklu přírody i kulturních událostí. Vybíráme činnosti, které děti zvládnou, aby zažívaly pocit úspěchu. Poznáváme svět všemi smysly prožitkovým poznáváním, které přirozeně rozvíjejí dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Pomocí obrázkových předloh, námětových předmětů, her nebo názorných ukázek rozvíjíme rozumové vědomosti. Malujeme a vyrábíme, zpíváme s doprovodem hudebních nástrojů. Pomocí tělovýchovných pomůcek motivujeme děti v pohybových aktivitách. Pořádáme pro děti společné akce ke dni dětí, besídky i karnevaly.

Osvojení kulturních i hygienických návyků je naší nedílnou součástí dne. Vedeme děti k samostatnosti u stolování i v sebeobsluze. Postupným zvládnutím těchto dovedností a schopností děti připravíme na pobyt v mateřské škole.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí jeslí p. Bc. Mrózkovou na tel.: 774 246 007, 257 221 454 nebo emailem mrozkova@csop5.cz. Bližší informace také naleznete na našich stránkách ZDE.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Zacinaji-zapisy-do-jesli-Hrebenka-662648?nocache=1