– Jak vyčistit vlkovi zuby. Začínají zápisy do jeslí Hřebenka

Foto: CSOP Praha 5 (stejně jako snímky v článku)

Popisek: Jak vyčistit pořádně vlkovi zuby? I to se naučí děti v jesličkách Na Hřebenkách… Konec konců, ostré a zdravé zuby potřebuje vlk (na babičku) i děti

Příspěvková organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 provozuje jeselské zařízení Na Hřebenkách 2765/3a v Praze 5. „V našich jeslích nabízíme komplexní služby v péči o vaše děti od 15 měsíců do 3 let věku, která je odlišná od mateřské školy. O děti pečuje kvalifikovaný personál s dlouhodobými zkušenostmi,“ uvádí radní JUDr. Petr Lachnit.

Provozní doba jeslí je od 7 do 17 hodin. Do jeslí přijímají na pravidelnou docházku děti ve věku již od 15 měsíců do 3 let věku s trvalým bydlištěm v městské části Praha 5, které upřednostňují. Docházet mohou také děti s trvalým bydlištěm mimo městskou část Praha 5, a to dle stávající kapacity jeslí. Rodičům, kteří potřebují občasné zařazení dítěte do dvou let věku do kolektivu dětí, mohou nabídnout i nepravidelnou docházku na 92 hodin v měsíci.

Přihlášky pro nastávající školní rok 2021/2022 přijímají během celého roku a včasné zaslání vám zajistí pořadí k zápisům, které se budou konat od 24. do 31. května 2021.

Svět kolem všemi smysly

Děti mají k dispozici prostornou a vybavenou hernu umožňující hru, kterou se seznamují s okolím, rozvíjí své poznávací a sociální dovednosti, emoce a sebedůvěru, trénují jemnou i hrubou motoriku. Pro venkovní pobyt využíváme velkou terasu a zahradu s herními prvky, které zpříjemňují hru venku.

Postavíme perníkovou chaloupku a přitom si jen tak mimochodem procvičíme jemnou motoriku

Tematicky plánovaný denní program vychází z ročního cyklu přírody i kulturních událostí. Vybírají se činnosti, které děti zvládnou, aby zažívaly pocit úspěchu. Poznávají svět všemi smysly prožitkovým poznáváním, které přirozeně rozvíjejí dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Pomocí obrázkových předloh, námětových předmětů, her nebo názorných ukázek rozvíjí rozumové vědomosti. Malují a vyrábějí, zpívají s doprovodem hudebních nástrojů. Pomocí tělovýchovných pomůcek motivují děti v pohybových aktivitách. Pořádají pro děti společné akce ke dni dětí, besídky i karnevaly.

Osvojení kulturních i hygienických návyků je nedílnou součástí dne. V jeslích vedou děti k samostatnosti u stolování i v sebeobsluze. Postupným zvládnutím těchto dovedností a schopností děti připraví na pobyt v mateřské škole.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí jeslí p. Bc. Mrózkovou na tel.: 774 246 007, 257 221 454 nebo emailem mrozkova@csop5.cz. Bližší informace také naleznete na našich stránkách www.csop5.cz.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/25613-staraji-se-o-deti-od-15-mesicu-do-tri-let-maluji-zpivaji-cvici-zacinaji-zapisy-do-jesli-hrebenka.htm