– Výhodné koupání rodičů s dětmi v Aquaparku Barrandov

Pro rodiče s trvalým bydlištěm v městské části Praha 5 připravila radnice (po ukončení vládních epidemiologických opatření) pokračování výhodného koupání s dětmi v Aquaparku Barrandov.

Popisek: Dětské brouzdaliště Aquaparku Barrandov

Od úterý do pátku v čase od 6 do 11:30 hodin zaplatí dospělá doprovázející osoba pouze 45 korun, nikoli běžných 85 korun na 100 minut vstupu. Děti od 1 do 3 let mají vstup zdarma. Zvýhodněné vstupné je určeno rodičům, kteří chtějí umožnit dětem využít vnitřní a za teplého počasí i venkovní dětské brouzdaliště.

Nižší cenu za vstup do Aquaparku Barrandov mohou rodiče uplatnit po předložení “plavenky“. Ta jim bude vydávána na Úřadu MČ Praha 5, nám. 14. října 4, v kanceláři č. 213, v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin, na základě ověření trvalého bydliště v občanském průkazu. Rodiče mohou využít možnosti nahlásit další tři dospělé osoby, na které bude plavenka přenosná. Dosud vystavené plavenky zůstávají v platnosti.

Návštěvníci Aquaparku Barrandov jsou povinni řídit se pravidly provozovatele, které jsou vyvěšeny na recepci u vstupu do objektu.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Vyhodne-koupani-rodicu-s-detmi-v-Aquaparku-Barrandov-678257?nocache=1