– V Domě sociálních služeb Na Neklance jsme klientům zase blíž, říká radní. Naučit se zpříjemnit si každou chvilku v životě

Popisek: Neklanka: Tohle není jen tak obyčejný dům pro seniory, podívejte

„Dům sociálních služeb s pobytovým odlehčovacím zařízením Na Neklance 15 prošel i v minulém roce dalšími velkými změnami, které usnadnily a zefektivnily provoz domu a bezpečí klientů. Zároveň se ale podařilo vytvořit pro klienty příjemné stimulující a aktivizující prostředí“ uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5. A pokračuje…

Klienti, kteří sem přicházejí na pobyt, ať na krátkou dobu, či na delší přechodný pobyt z důvodu potřeby odlehčení rodině pečující o seniora, anebo omezení schopnosti seniora samotného se o sebe postarat, potřebují vstřícné zázemí s prvky rodinného prostředí. Právě pocit rodinného, přátelského prostředí, vnímání a prožívání příjemných lidských vztahů, po tom touží každý z nás. A ti co sem přicházejí, to potřebují dvojnásobně.  Hodně významný je pro seniory samozřejmě i pocit perspektivy.  Prostě mít se na co každý den těšit a dělat něco, co povzbudí mysl a zaměstná smysly.  Podělit se o zážitek a pěstovat radost, to je nepostradatelný moment pro práci s klienty v odlehčovací pobytové službě.

Co obnáší ´snoezelen´?

Na základě aktivizačních programů, individuální a skupinové dlouhodobé práce s našimi klienty se povedlo odbornému týmu pracovníků Na Neklance vytvořit harmonizující a relaxační prostředí na základě principu „snoezelenu“, který nabízí bezpečné a stimulující prostředí, příjemnou atmosféru a smyslové podněty.  Samozřejmě s využitím námětů klientů samotných, ale i za přispění jejich příbuzných a známých, kteří sem za nimi docházejí na návštěvy a svěřují nám svá přání a postřehy. Není jim cizí osud jejich blízkých a přátel, kteří jsou zde na pobytu.  Stačí tak málo, vlídnost vztahů a harmonie prostředí.

Tady je prostě radost být…

Na jaře minulého roku se začalo vytvářet v interieru společenské místnosti, která je častým svědkem společenského dění domu Na Neklance, prostředí působící na subjektivní smyslové vnímání klientů. A funguje to.  Za využití zejména přírodních prvků, světla, vůní, zvuků přírody, hudby bylo vytvořeno stimulující prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a rozvíjí smyslové podněty klientů.

Stimuluje to i odborný personál

Sounáležitost a nadšení klientů, kteří pochopili smysl této práce a záměru je velmi podnětná nejen pro klienty, ale i pro odborný personál. Klienti se sami zapojili do tvorby zelené stěny, oslovila je potřeba obklopit se a spojit s přírodou a  rostlinami. Sázení pokojových květin a práce s hlínou je potěšila a zaktivizovala k výrobě přírodních doplňků pro radost, ale i pro náš dům. Mnohým navodila reminiscenční vzpomínky na svou zahrádku, kterou měli doma a mohli pěstovat. Relaxační atmosféru doplnily i prvky „terapie světlem“, která simuluje a navozuje příjemnou atmosféru „rodinného krbu“ s využitím lávových lamp a příjemných barevných světelných efektů hřejivých tónů a relaxačního parafínového tubusu v místnosti.

Vznikají tu přátelství

Klienti využívají k posezení pohodlná křesla s ergonomickou úpravou.  V kteroukoliv denní dobu se tady schází na kus řeči, luští křížovky, rádi zde usedají s přáteli a příbuznými a nechávají na sebe působit klidovou atmosféru místnosti.  Jak se nám sami svěřují, ´léčí se´ a odblokovávají si zde své úzkosti a strachy, se kterými sem někteří přicházejí. Dokonce se tady naučili i plánovat na co se těšit. Vznikla zde řada přátelství mezi klienty, kteří se tady naučili scházet a vzpomínat na staré časy, čtou se tu  knihy a diskutují se různá témata z  kultury, historie, umění, sportu, ale samozřejmě i z politiky. Nechají se unášet zvuky přírody a relaxační hudbou.

Zvenku ten dům působí celkem obyčejně, to ale přestane platit, jakmile vstoupíte dovnitř…

Péče je komplexní

Opět nám praxe ukazuje, že komplexní péče o seniory by měla zahrnovat i speciálně upravené prostředí, které příznivě působí na jejich zdraví, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně organizuje, vyvolává pocit jistoty, odbourává pocit osamocení, ale současně aktivizuje a u mnohých probouzí znovu zájem o dění okolo nás. To je podstata, naučit se znovu prožívat a zpříjemnit si každou chvilku v životě.  A v tomto směru jsme v pobytové odlehčovací službě Na Neklance našim klientům zase o něco blíž, což oceňují oni sami, ale i jejich rodiny a známí, kteří je v zařízení navštěvují.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/22068-v-dome-socialnich-sluzeb-na-neklance-jsme-klientum-zase-bliz-rika-radni-naucit-se-zprijemnit-si-kazdou-chvilku-v-zivote.htm?fbclid=IwAR0U-wubCjPacSPFkZe2-UkNQRUUL2KaRv1yp0jp5u5T-UWXLxNhuZ0luT4