– Netradiční týmy v boji o Mistra České republiky

 

Klub speciálního výcviku Českého kynologického svazu ve spolupráci s organizací Helppes uspořádal dne 8. června 2019 již 9. ročník vrcholné soutěže majitelů asistenčních psů – Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů (jediné soutěže tohoto typu nejen v České republice, ale také na světě) a 15. ročník Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů. Soutěže se konaly v Pražském Motole.

Popisek: Radní JUDr. Petr Lachnit při zahájení Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodících psů 2019

Městská část Praha 5 byla zastoupena radním JUDr. Petrem Lachnitem a místostarostou Bc. Martinem Slabým, kteří převzali nad touto výjimečnou soutěží záštitu a byli průběhu soutěží osobně přítomni.

Mistrovství začala prezentací soutěžících a slavnostním nástupem. Poté už probíhaly vlastní soutěže. První část soutěží byla zaměřena na poslušnost psích pomocníků (přivolání psa od zvěře, ponechání psa na místě, ovladatelnost psa na vodítku, zkrátka vše, co musí takto vycvičený psí pomocník zvládnout a co my, majitelé běžně nevycvičených psů, s tichou závistí obdivujeme) a druhá, tzv. speciální část, což je prokázání schopnosti psů asistovat svým majitelům v každodenním životě (otevírání dveří, přinášení předmětů, rozsvěcování a zhasínání, opora při vstávání a mnoho dalších dovedností). Pro vodící psy byla ve speciální části soutěže připravena trasa, kterou museli psí pomocníci bezpečně provést svého nevidomého majitele.

Mistrem ČR ve výkonu asistenčních psů pro rok 2019 se stal David Zezula s flat coated retriever Hérakles a vítězkou Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů pro rok 2019 byla vyhlášena Viktorie Vrátilová s flat coated retriever Atty.

Jako pokaždé celý den probíhal ve skvělé atmosféře díky organizátorům akce, výjimečným soutěžícím a všem návštěvníkům, kteří se rozhodli podpořit jedinečné mistrovství a naše malé i dospělé spoluobčany s handicapem.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Netradicni-tymy-v-boji-o-Mistra-Ceske-republiky-584811?nocache=1