– Praha 5 myslí na nejslabší mezi námi. Na Barrandově vzniklo nové pečovatelské pracoviště

Senioři jsou mnohdy opomíjeni, přitom patří mezi nejzranitelnější. Praha 5 nezapomíná ani na tuto skupinu obyvatel. Městská část podpořila zahájení provozu nového detašovaného pracoviště Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP). Na Barrandově včera poprvé otevřelo dveře veřejnosti.

„Praha 5 si je vědoma toho, že se stárnutím populace se zvyšuje potřeba široké nabídky služeb právě pro seniory, kteří se chtějí vzdělávat, setkávat, chtějí sportovat, cestovat, tvořit, společně prožívat a nebýt sami a žít aktivně. Proto byly ve spolupráci s městskou částí Praha 5 zrekonstruovány prostory pro nové pracoviště s důrazem na splnění požadavků návštěvníků, k nimž patří bezbariérovost a dostupnost služeb,“ uvedl radní Petr Lachnit, v jehož gesci je sociální oblast.

CSOP má poměrně velkou část klientů na Barrandově a v okolí. Myšlenka rozšíření nabídky pečovatelské služby přímo v této lokalitě vyšla z přání a požadavků klientů, pro které je dostupnost zásadní. Klienti na Barrandově budou mít k dispozici profesionální tým pečovatelek s koordinátorkou Martinou Skálovou a sociální pracovnicí Markétou Čechovou.

Novým detašovaným pracovištěm plníme smysl pečovatelské služby, kterým je jít za těmi, kdo pomoc potřebují, být nablízku těm, kteří nás potřebují a přiblížit se a pomoci těm, kdo o nás dosud nevěděli,“ doplnil Lachnit. Za vznikem detašovaného pracoviště stojí jednání a setkávání se se seniorskou veřejností.

Pracoviště na Barrandově nabízí seniorům následující služby:
– konzultace situací, poradenství a pomoc,
– zajištění pomoci s péčí o domácnost, s nákupy, dovozem a přípravou jídla,
– zajištění pomoci s hygienou, úklidem,
– zajištění doprovodu k lékaři, na jednání nebo na vycházku,
– zajištění přepravy Taxíkem Maxíkem apod.
Kontakty na pracoviště CSOP na Barrandově
Telefonní kontakty:
Martina Skálová: +420 775 788 078
Mgr. Markéta Čechová: +420 775 788 002
e-mail:   csop5@volny.cz
webové stránky: www.csop5.cz

https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/2699-praha-5-mysli-na-nejslabsi-mezi-nami-na-barrandove-vzniklo-nove-pecovatelske-pracoviste.html