Senioři z Komunitního centra Prádelna zahájili letní program celodenním výletem

Autor: CSOP Praha 5, Prohlídka Dendrologické zahrady v Průhonicích

„Začátek prázdnin znamená start letních dobrodružství nejen pro děti, ale také pro mnohé seniory. Pro obě tyto skupiny připravilo Komunitní centrum Prádelna z Prahy 5 již tradičně bohatý a pestrý program Léto s KC Prádelna 2020. Hned v první prázdninový den, ve středu 1. července, zahájila padesátka SENzačních SENiorů z tohoto centra svoje letní aktivity celodenním poznávacím výletem. Tentokrát se vypravili na prohlídku Dendrologické zahrady v Průhonicích, po které následovala ještě návštěva výroby svíček, kosmetických produktů ve firmě Rodas v Šestajovicích,“ uvedl radní JUDr. Petr Lachnit.

Dendrologická zahrada je výzkumným a pokusným pracovištěm Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce. Byla založena za účelem soustřeďování a uchovávání sbírek rostlin, jejich dokumentace a studia, s důrazem na využití jednotlivých druhů v sadovnické a krajinářské tvorbě. Dendrologická zahrada navazuje na odkaz hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy, zakladatele průhonického parku a prvního prezidenta Dendrologické společnosti pro podporu nauky o dřevinách a zahradního umění v Rakousku-Uhersku, resp. Československé dendrologické společnosti, čímž se hlásí k více než stoleté tradici. V současné době její činnost zasahuje do oblastí uchovávání sbírek rostlin, výzkum a enviromentální vzdělávání dětí i dospělých.

Dvě trasy a výrobna svíček

Do dendrologické zahrady se senioři dopravili autobusem, na místě je již očekávaly sympatické průvodkyně. Z důvodu množství návštěvníků se rozdělili na dvě skupiny, přičemž se přihlédlo i zdravotním omezením některých účastníků, takže jedna, kratší trasa byla přizpůsobena seniorům s nějakým pohybovým omezením, druhá, fyzicky náročnější a delší, pak ostatním. Nicméně obě skupiny zhlédly vše důležité a všichni si pochvalovali poutavý a profesionální výklad obou průvodkyň. V zahradě by se však dal strávit nejenom jeden celý den a výletníky z Prádelny čekala ještě exkurze do výrobny svíček. Po absolvování okruhu s průvodcem se tak pouze krátce občerstvili v místní kavárně/cukrárně, prohlédli si aktuální výstavu lilií a vydali se na přesun autobusem do Šestajovic.

Senioři se ve Svíčkárně RODAS dozvěděli vše o výrobě svíček, ale také si je zkusili sami vyrábět

Svíčkárna RODAS byla založena v roce 1990 v Šestajovicích u Prahy, do roku 1993 se jednalo pouze o ruční výrobu svíček a to litím do forem. První stroj, tažný, na výrobu kostelních svíček byl zakoupen koncem roku 1993. V roce 1997 byl přistavěn další provoz na výrobu svíček, který byl vybaven moderními kapacitními stroji a tím se umožnilo zahájit velkovýrobu a rozšířit stávající sortiment o hřbitovní svíčky, čajové a stolní svíčky. V roce 2012 probíhal vývoj v oblasti výroby parfémů a glycerinového mýdla.

Výrobní dílny pro veřejnost

Součástí provozu jsou již od roku 2005 také výrobní dílny pro veřejnost, kde se návštěvníci dozví vše o samotné výrobě a také si mohou sami vyrábět, zdobit a tvořit svíčky, mýdla, koupelové soli, voskové pastelky a čokolády. Senioři si zkusili namáčení svíček v barevných politurách a jejich zdobení, míchání koupelových solí s přírodními esenciálními oleji nebo lití a vykrajování mýdel do různých tvarů. Spolu s příjemným posezením na přilehlé upravené minifarmě mezi spoustou opečovávaných domácích zvířat to bylo krásné zakončení dne plného zážitků. Konečně i nadšené ohlasy a slova díků za pečlivě připravenou a zorganizovanou akci svědčí o tom, že první výlet se zcela jistě vydařil.

Prádelna se stala důležitou součástí existence seniorů

„Celodenní poznávací výlety i různé vycházky a exkurze po Praze patří mezi nejžádanější seniorské aktivity a tvoří již tradičně páteř letního programu. Nejinak je tomu také letos, kdy k řadě výletů přibyly i zajímavé vycházky a exkurze po Praze. Hned na začátku se ukázalo, že zájem o letní program našeho komunitního centra je skutečně obrovský, neboť všechny výlety jsou již nyní plně obsazeny a dokonce na případná uvolněná místa čekají náhradníci. Potvrzuje se tak nejen předpoklad, že senioři, stejně jako zbytek společnosti, se touží navrátit k normálnímu životu, nýbrž také skutečnost, že propojení každodenního života “našich” seniorů s Komunitním centrem Prádelna je velmi silné a centrum se skutečně stalo důležitou součástí jejich existence. Což mne, coby jednoho z prvních podporovatelů této podoby neformálních aktivit pro seniory naší městské části velmi těší”, říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Autobusová doprava na poznávací výlety v rámci letního programu je hrazena díky zapojení do projektu ´Podpora komunitního života v Městské části Praha 5´.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/24209-seniori-z-komunitniho-centra-pradelna-zahajili-letni-program-celodennim-vyletem.htm