– Praha 5: Komunitní centrum Prádelna jako „coworkingový prostor“

„Z Komunitního centra Prádelna, sídlícího v Holečkově 38a, se díky podpoře městské části Praha 5 skutečně stal multifunkční prostor pro širokou veřejnost. V Komunitním centru Prádelna se postupně vytváří ojedinělý a originální ‘coworkingový prostor’ jako inkubátor nápadů a podnětů, vycházejících přímo z praktických zkušeností neziskových organizací, klubů seniorů a jejich členů,“ říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Seniorům nabízí Komunitní centrum Prádelna aktivity v podobě počítačových kurzů, výletů, ikavárny, stolního tenisu, gymnastiky, jógy a činnosti dnes již tří stálých klubů seniorů. Milým zpestřením již tak bohaté činnosti seniorů, sdružených v seniorském klubu SENzačních SENiorů (klub seniorů SENSEN) v komunitním centru Prádelna, se stalo společné zpívání s harmonikou. Jeden z pravidelných návštěvníků herny stolního tenisu, který je mimo jiné také zdatným a zkušeným hráčem na akordeon, si přinesl svůj hudební nástroj na toto pravidelné „sportovní“ setkání a po sportovním výkonu došlo i na společné posezení s hudbou a zpěvem. Dle ohlasu zúčastněných – mimo jiné také návštěvníků iKavárny pro seniory – to vypadá, že byl položen základ nové tradici. Senioři se sami domluvili na opakování a jednou za čtrnáct dní se budou scházet po středeční iKavárně na tomto společném posezení a zpívání.

JUDr. Petr Lachnit dodává: „Pravidelné setkání s harmonikářem je potěšující především proto, že celý nápad vznikl naprosto spontánně přímo v řadách seniorů, a tudíž je potvrzením živé a přirozené aktivity klubu SENzačních SENiorů v Komunitním centru Prádelna a je tím potvrzena i filozofie Komunitního centra Prádelna jako ‘coworkingového prostoru’.”

 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Komunitni-centrum-Pradelna-jako-coworkingovy-prostor-604993?nocache=1&fbclid=IwAR1CjyoBb2FeqEs7lMg2J9hB3CG58A7Ff646JY9I_WAXmi0g5oGWMdizNOI