– Petr Lachnit vás zve na fotbal

Národnostní menšiny mají řadu odlišných zvyků a zvyklostí od majority. V rámci vytváření občanské společnosti chápeme tyto odlišnosti jako součást multikulturního prostředí. Věříme, že vzájemné působení a ovlivňování může prospět i menšinám i většině.

Popisek: Turnaj tolerance

Zvláštní úlohu v soužití různých kultur má kopaná. Ta se totiž hraje fakticky na celém světě a vždy podle stejných pravidel.

Proto i Praha 5 se zapojuje a podílí na organizaci turnaje národnostních menšin v malé kopané o pohár místopředsedy senátu Parlamentu České republiky.

Letošního už dvacátéhoprvního ročníku Turnaje tolerance, se účastní třicet mužstev různých národností. Pestrost dresů, barev pleti i změť češtiny s jinými jazyky tvoří dokonalý kolorit turnaje. Proto je turnaj tak oblíben a populární mezi příznivci jednotlivých mužstev a mezi diváky, kteří chtějí vidět amatérský fotbal vysoké úrovně. Rychlý sled zápasů, které se současně hrají na čtyřech hřištích, je zejména pro děti neopakovatelný zážitek.

Zvu proto všechny občany naší městské části: přijďte se podívat na Julisku v Praze 6 – Podbabě  15. června 2019 od 10:30 do 18:00 hod. Bude vás to bavit!

Já tam budu v každém případě a i vaším jménem se účastním předávání cen pro nejlepší mužstva i hráče.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-vas-zve-na-fotbal-585360