– Petr Lachnit a Martin Slabý zahájili Mikulášskou nadílku hlavně pro pejsky

Centrum výcviku psů pro postižené, nezisková organizace Helppes, pořádalo v sobotu 8. prosince s podporou Městské části Praha 5 Mikulášskou pro hodné (i zlobivé) pejsky. 

Popisek: Radní Petr Lachnit, ředitelka Helppes Zuzana Daušová a místostarosta Martin Slabý

Originální mikulášská besídka se letos konala již pošestnácté. Ojedinělá akce umožňuje majitelům vodicích a asistenčních psů vyzkoušet si různé soutěžní disciplíny v rámci tradičních soutěží na Mikulášské, a zpestřit tak sobě a svým pomocníkům den nevšední zábavou. Záštitu nad akcí převzali radní JUDr. Petr Lachnit a zástupce starosty Martin Slabý.

Ředitelka Centra, paní Zuzana Daušová, zahájila nevšední dopoledne poděkováním všem sponzorům akce a zároveň vyzdvihla tradičně dobrou a pro akce organizace Helppes významnou podporu Městské části Praha 5. Radní Petr Lachnit zdůraznil ojedinělost soutěže jako volnočasové příležitosti, kterých pro handicapované spoluobčany v posledních letech značně ubývá.

Aktivní zábava pro handicapované

Poté Mikuláš s Andělem a Čertem rozdali bohatou nadílkou hodným, ale i zlobivým pejskům (tak jak zhodnotili psí chování jejich páni) a začala soutěžní část dne. Soutěže byly připraveny tak, aby mohli společně soutěžit zdraví i postižení majitelé psů (zde nutno dodat, že perfektně vycvičení vodicí a asistenční psi byli v jasné výhodě proti psům-kamarádům, z nichž někteří rozhodně nejsou k aktivní pomoci svým majitelům vedeni). V některých disciplínách v rámci Mikulášského sedmiboje se setřely rozdíly mezi soutěžícími, pokud jde o různá postižení, takže při některých disciplínách bylo nutno sedět na vozíku nebo mít zavázané oči a pohybovat se v prostoru.

Mikulášská se stala další z řady vydařených benefičních akcí neziskové organizace Helppes ve spolupráci s Městskou částí Praha 5, při kterých se nenásilným způsobem daří spojit aktivní zábavu pro handicapované občany s názornou ukázkou smyslu a významu práce Centra výcviku psů pro postižené Helppes, jehož hlavním posláním je výchova a výcvik asistenčních, státem nedotovaných psů, kteří jsou pro své majitele nepostradatelnými pomocníky v běžných životních situacích.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Petr-Lachnit-a-Martin-Slaby-zahajili-Mikulasskou-nadilku-hlavne-pro-pejsky-562656?nocache=1