– Nabídka online kurzů a podpůrných skupin pro pečující v ŘÍJNU

Nabídka online kurzů a podpůrných skupin pro pečující v ŘÍJNU

4. – 5.10. 17–20 hod: Sociálně právně minimum (akreditovaný kurz)

V kurzu se dozvíte, jaké příspěvky, dávky či úlevy v rámci systému sociálního zabezpečení ČR může využít člověk, o kterého pečujete. Prakticky si vyzkoušíte, jak o tyto příspěvky požádat a na co si dát pozor.

12.10. 9.30 – 11.30 hod:                 Jak se vyrovnat se ztrátou (podpůrná psychoterapeutická skupina)
Skupina je určena pečujícím i těm, které péče o blízké teprve čeká. Budeme se zabývat tématem ztráty, smutku, stesku a života potom, kdy ke ztrátě dojde. Budeme mluvit o způsobech vyrovnávání se se ztrátou a individuální potřebě času k vyrovnání se se ztrátou a o podpoře, kterou můžeme nabídnout lidem, kteří ztrátu aktuálně prožívají.

12.10. 17–19 hod:             Svět non toxic, aneb péče a domácnost bez škodlivé chemie (kurz)
V kurzu se dozvíte, proč je netoxická péče důležitá pro naše zdraví a imunitu a čemu se vyhýbat, aby se člověk zbytečně nevystavoval škodlivé chemické zátěži. Zaměříme se na praktické rady a tipy a přiblížíme vám postupy, které budou nápomocné osobám s jakýmkoliv zdravotním handicapem.

14. a 21. 10. 18–20 hod: První pomoc v život ohrožujících situacích – 2 části (kurz)

Seznámíme vás, jak volat záchrannou službu, resuscitovat dospělé, používat AED (automatizovaný externí defibrilátor), resuscitovat děti, jak postupovat, když se dostane cizí těleso do dýchacích cest, při cévní mozkové příhodě (CMP), při zástavě masivního krvácení a co dělat u dopravní nehody.

18. a 19.10. 17–20 hod: Pečujeme o člověka s demencí (akreditovaný kurz)

V kurzu se seznámíte s tím, co je (a co není) demence, jak k člověku s demencí přistupovat a jak o něj pečovat. Představíme si fáze demence a specifické projevy chování člověka s demencí v jednotlivých fázích. Zaměříme se také na zásady péče a budeme se zabývat vhodnými i nevhodnými způsoby komunikace. Kurz je obohacen o praktické nácviky zaměřené na zvládání specifických situací při péči o člověka s demencí.

19.10. 9.30 – 11.30 hod: Jak se vyrovnat se strachem a úzkostí (podpůrná psychoterapeutická skupina)

Strach a úzkost jsou velmi časté emoce při dlouhodobé péči a je užitečné vědět, že se dají zvládat snesitelně. Budeme mluvit o tom, co nám v tom pomáhá, co dělat, když nás přepadne úzkost nebo panická ataka. A jak jí případně předcházet.

20.10. 9.30 – 11.30 hod: Radost a jak ji prožívat v těžkém období péče (kurz)
Dlouhodobá péče o naše blízké s sebou přináší mnoho nových zkušeností, nároků, potřebných změn a přizpůsobení se ze strany pečujícího. Dny jsou naplněny péčí o opečovávaného a mnohdy i péčí o rodinu a zároveň zaměstnáním. Pro pečujícího je zásadní, aby takto náročné období čerpal energii stravou, spánkem, pohybem, ale aby také vědomě prožíval chvíle radosti, které našemu života dávají smysl a zpříjemňují ho.

25. – 26.10. 17–20 hod: Naučme se ošetřovat – úvod do problematiky (akreditovaný kurz)

V kurzu se seznámíte s tím, co vše obnáší ošetřovatelská péče, ať už v domácím prostředí nebo v zařízení sociálních služeb. Ukážeme si, jak pečovat o ležícího i částečně soběstačného člověka a jak mu poskytovat podporu při běžných denních činnostech jako je hygiena či výživa. Dozvíte se, co je možné udělat, aby prostředí bylo co nejméně bariérové a jaké kompenzační pomůcky mohou pomoci při péči.

Kontakt pro zájemce:

zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz, 730 195 061
renata.dohnalova@pecujdoma.cz, 734 682 249
www.pecujdoma.cz