– Nabídka online kurzů a podpůrných skupin pro pečující v létě 2022

13.7. 9.30–11.30 hod:      Co péče dává a bere: Jak využít klasickou a přírodní terapii při depresi (podpůrná psychoterapeutická skupina)

Deprese je onemocnění těla i duše, proto se při terapii zaměřujeme na člověka v celé šíři. Když dlouhodobě pečujeme, tak nemáme tolik možností, času a energie se léčbě dostatečně věnovat. Je nezbytné dodržovat doporučení ošetřujícího lékaře, a případně v době, kdy nemáme akutně těžkou depresi, můžeme využít i další metody, které nám s těžkými prožitky a náladami mohou pomoci. Budeme mluvit o stravě, pohybu, spánku, přírodě, světle a bylinách.

14. a 28.7., 17. a 31.8. 10–11 hod: Trénování paměti (kurz)

Víte o tom, že můžete mozek posilovat stejně jako svaly? Vyzkoušejte si to s námi. Při základním tréninku se zaměříme na krátkodobou paměť, abychom ji mohli lépe a efektivněji používat. Společně potrénujeme nejen paměť, ale také smysly, představivost a slovní zásobu. Vyzkoušíme si postřeh, koncentraci i různé paměťové techniky.  Trénování paměti je určeno především pečujícím a jejich blízkým.

20.7. 9.30–11.30 hod:      Jak si naplánovat a využít čas volna a co všechno nám může pomoci (kurz)
Budeme se věnovat možnostem, které nám mohou pomoci, když nemůžeme odjet na delší dovolenou nebo si dopřát úplné opuštění péče na nějaký čas. Zaměříme se také na to, jak využít dostupné zdroje, ideálně zdarma nebo nízkonákladově, a jaké formy odpočinku mají v krátkém čase velký efekt.

23. – 24.8. 17–20 hod: Naučme se ošetřovat – úvod do problematiky (akreditovaný kurz)

Seznámíme vás s tím, co vše obnáší ošetřovatelská péče, ať už v domácím prostředí nebo v zařízení sociálních služeb. Ukážeme si, jak pečovat o ležícího i částečně soběstačného člověka a jak mu poskytovat podporu při běžných denních činnostech jako je hygiena či výživa. Dozvíte se, co je možné udělat, aby prostředí bylo co nejméně bariérové a jaké kompenzační pomůcky mohou pomoci při péči.

24.8. 9.30–11.30 hod:      Co péče dává a bere: Pozdní léto jako přechodové období (podpůrná psychoterapeutická skupina)

Konec léta, konec prázdnin, konec dovolených a začátek školního roku, pracovních povinností. Pokud pečujeme dlouhodobě a zároveň máme další role jako je rodič, prarodič či zaměstnanec, potom je právě toto období jedním z nejvíce náročných a proměnlivých období v roce. Jak plánovat, nepodléhat okolnímu tlaku a říkat si v tomto období o pomoc?

Kontakt pro zájemce:
renata.dohnalova@pecujdoma.cz, 734 682 249
www.pecujdoma.cz