– Nabídka online kurzů a podpůrných skupin pro pečující v ČERVNU

31.5. – 1.6. 17 – 20 hod:   Sociálně právně minimum (akreditovaný kurz)
V kurzu se dozvíte, jaké příspěvky, dávky či úlevy v rámci systému sociálního zabezpečení ČR může využít člověk, o kterého pečujete. Prakticky si vyzkoušíte, jak o tyto příspěvky požádat a na co si dát pozor.

1.6. 9.30 – 11.30 hod:       Změna negativního myšlení u deprese (podpůrná psychoterapeutická skupina)
Negativní myšlení je typické pro depresivní prožívání. Pozitivní psychologie současnosti nabízí možnosti, jak se naučit životnímu optimismu, a tak zkvalitnit prožívání našeho života. V rámci skupiny budeme mluvit o možnostech pozitivního myšlení a jak ho zavést do svého života.

8.6. 17 – 19 hod:                Jak zvládat dlouhodobý stres (kurz)
Chronický stres má na lidský organismus zásadní vliv a může významně ovlivnit kvalitu a délku našeho života. Na kurzu se naučíme, jak vypínat stresové nastavení těla a zapínat uvolněné nastavení nervového systému. Vyzkoušíme několik technik na zvládání akutního stresu v obtížných situacích.

9.6. 9.30 – 11.30 hod:      Tipy na zvládání péče (Kurz pro pečující)
V rámci kurzů se budeme společně věnovat technikám a strategiím, které nám mohou život při pečování usnadnit, případně ulevit od jejích důsledků pro tělo i duši.

15.6. 9.30 – 11.30 hod:    Pravidelnost a denní rutina jako prevence vyhoření při péči (podpůrná psychoterapeutická skupina pro pečující)
Skupina je určena pečujícím i těm, které péče o blízké teprve čeká. Při dlouhodobé péči se může stát, že jsou naše dny různé, někdy bez řádu a systému. Takový stav může vést k nejistotě, obavám a v některých případech i k úzkostnému prožívání. Nastavení denní rutiny či řádu má mnoho pozitivních benefitů a jedním z nich je duševní stabilita, která je důležitou prevencí vyhoření.

21. – 22.6. 17 – 20 hod:  Pečujeme o člověka s demencí (akreditovaný kurz)
V kurzu se seznámíte s tím, co je (a co není) demence, jak k člověku s demencí přistupovat a jak o něj pečovat. Představíme si fáze demence a specifické projevy chování člověka s demencí v jednotlivých fázích. Zaměříme se také na zásady péče a budeme se zabývat vhodnými i nevhodnými způsoby komunikace. Kurz je obohacen o praktické nácviky zaměřené na zvládání specifických situací při péči o člověka s demencí.

22.6. 9.30 – 11.30 hod:    Jak odpočívat a zajistit péči v době dovolené (kurz)
Odpočinek není něco, co máme navíc. Vnímejme ho jako nezbytnost pod dlouhodobé pečování o naše blízké. V každém zaměstnání máme nárok na dovolenou, kdy načerpáme síly, abychom mohli odpočatí věnovat další energii opět do práce. Jak to udělat, abychom odpočívali bez výčitek a jak načerpat dostatek sil na další období péče?

29.6. 9.30 – 11.30 hod:    Pravidelný odpočinek jako prevence vyhoření (kurz)
Odpočinek je nezbytnou součástí našeho života. Doplnění energie, mentálních a fyzických sil a inspirace do běžných dní i výjimečných výzev je součástí “odpočinku”. Jak nejefektivněji odpočívat, čemu se věnovat a jak dlouho? Jaký je rozdíl v aktivním a pasivním odpočinku? Jak doplňovat energii průběžně a nevyčerpat se natolik, že vyhoříme a budeme potřebovat pomoc druhých my sami i ten, o koho pečujeme?

Kontakt pro zájemce:

zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz, 730 195 061
renata.dohnalova@pecujdoma.cz, 734 682 249
www.pecujdoma.cz