– Mikulášská nadílka hlavně pro pejsky

Centrum výcviku psů pro postižené, nezisková organizace Helppes, pořádalo v sobotu 27. listopadu Mikulášskou nadílku pro hodné (i zlobivé) pejsky. Originální mikulášská besídka se letos konala již poosmnácté.

Praha 5: Mikulášská nadílka hlavně pro pejsky

Popisek: Radní JUDr. Petr Lachnit při zahájení letošní Mikulášské pro hodné i zlobivé pejsky v areálu Helppes

Ojedinělá akce umožňuje majitelům nejen vodících a asistenčních psů vyzkoušet si různé soutěžní disciplíny v rámci tradičních soutěží na Mikulášské, a zpestřit tak sobě a svým pomocníkům den nevšední zábavou.

Ředitelka Centra paní Zuzana Daušová zahájila nevšední dopoledne poděkováním všem sponzorům akce. Radní pro sociální oblast JUDr. Petr Lachnit zdůraznil ojedinělost soutěže jako volnočasové příležitosti, kterých pro handicapované spoluobčany v posledních letech značně ubývá.

Poté Mikuláš s Andělem a Čertem rozdali bohatou nadílku hodným, ale i zlobivým pejskům (tak jak zhodnotili psí chování jejich pánové) a začala soutěžní část dne. Soutěže byly připraveny tak, aby mohli společně soutěžit zdraví i postižení majitelé psů (zde nutno dodat, že perfektně vycvičení vodící a asistenční psi byli v jasné výhodě proti psům-kamarádům, z nichž někteří rozhodně nejsou k aktivní pomoci svým majitelům). V některých disciplínách v rámci Mikulášského pětiboje se setřely rozdíly mezi soutěžícími, pokud jde o různá postižení, takže při některých disciplínách bylo nutno sedět na vozíku nebo mít zavázané oči a pohybovat se v prostoru.

Mikulášská se stala další z řady vydařených benefičních akcí neziskové organizace Helppes, při kterých se nenásilným způsobem daří spojit aktivní zábavu pro handicapované občany s názornou ukázkou smyslu a významu práce Centra výcviku psů pro postižené Helppes, jehož hlavním posláním je výchova a výcvik asistenčních a signálních, státem nedotovaných psů, kteří jsou pro své majitele nepostradatelnými pomocníky v běžných životních situacích.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Praha-5-Mikulasska-nadilka-hlavne-pro-pejsky-684888?nocache=1