– Městská část udělovala vyznamenání příslušníkům ozbrojených složek a hasičům

Věřím, že svou práci budete vykonávat i nadále tak, aby Praha 5 byla bezpečnější… Městská část udělovala vyznamenání příslušníkům ozbrojených složek a hasičům

V úterý 19. listopadu 2019 se konalo v jednací síni zastupitelstva MČ Praha 5 tradiční slavnostní udílení čestných uznání a medailí Městské části Praha 5 příslušníkům bezpečnostních složek a hasičského záchranného sboru působících na území Praha 5.

„Je mi ctí, že vám mohu osobně poděkovat za práci, kterou odvádíte pro naše občany, a věřím, že ji budete vykonávat i nadále tak, aby Praha 5 byla bezpečnější,“ řekl při předávání čestných uznání JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5. Starostka MČ Praha 5 Mgr. Renáta Zajíčková ocenila práci policistů, strážníků a hasičů nejen ve službě ale i mimo službu.

Radní Petr Lachnit a starostka Renata Zajíčková při zahájení slavnostního ceremoniálu

Návrhy na toto čestné uznání včetně zdůvodnění předkládají ředitelé bezpečnostních složek a hasičského záchranného sboru. Získání čestného ocenění je podmíněno především vzorným plněním služebních povinností, mimořádným činem, který se vymyká z běžné služby a samozřejmě také aktivitami, které přesahují běžný rámec služby a přispívají rozvoji práce a dobrému jménu bezpečnostních sborů. Odměněno za mimořádné činy a vzornou službu bylo celkem 16 příslušníků z řad Městské policie hl. m. Prahy – Obvodního ředitelství Praha 5, Policie ČR – Obvodního ředitelství Praha II a Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha – MČ Praha 5. Čestná uznání a medaile předala oceněným starostka Mgr. Renáta Zajíčková a radní pro bezpečnost Městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, který ve svém projevu poděkoval oceněným příslušníkům bezpečnostních sborů za jejich každodenní nelehkou práci, při které mnozí z nich nasazují své životy a vyzdvihl tradičně dobrou a stále se rozvíjející spolupráci záchranných složek a Městské části Praha 5.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/23019-mestska–praha-5-udelovala-vyznamenani-prislusnikum-ozbrojenych-slozek.htm