– Městská část Praha 5 předala ocenění pracovníkům Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Ve středu předal radní JUDr. Petr Lachnit se starostkou Mgr. Renátou Zajíčkovou záslužné medaile městské části Praha 5 pracovníkům Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, kteří působí ve výjezdové základně Praha 5 – Nádražní a výjezdové základně Praha 5 – Jinonice.

Popisek: Vyznamenání MČ Praha 5, předávané pracovníkům Zdravotnické záchranné služby

Ocenění městské části Praha 5 obdrželi:

Mgr. Jakub Doškář, který jako zdravotnický záchranář slouží u pražské záchranky 15. rokem.

Martin Hruboň, Dis., který v lednu 2021 oslaví 25. rok práce u pražské záchranky.

Jiří Ludvík, Dis., který před 18 lety začínal u pražské záchranky jako řidič sanitního vozu, později rozšířil svou odbornost a stal se zdravotnickým záchranářem.

MUDr. Ing. Radek Čipera, který jako lékař pražské záchranné služby vyjíždí už deset let k těm nejvážnějším případům.

Bc. František Ouředník, který u záchranné služby slouží už 21 let a prošel několika pracovními pozicemi, a to i u letecké záchranné služby.

Rada městské části Praha 5 v říjnu letošního roku rovněž udělila vyznamenání příslušníkům Policie ČR, Městské policie hl.m. Prahy a příslušníkům Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy, ale vzhledem k epidemii koronaviru se neuskutečnilo tradiční slavnostní předání záslužných medailí v jednací síni zastupitelstva smíchovské radnice. Záslužné medaile tak byly oceněným policistům, strážníkům a hasičům předány prostřednictvím jejich obvodních ředitelů.

Návrhy na ocenění záslužnými medailemi včetně zdůvodnění předkládají ředitelé bezpečnostních složek, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Radě MČ Praha 5. Získání tohoto čestného ocenění je podmíněno především vzorným plněním služebních povinností, mimořádným činem, který se vymyká z běžné služby, a samozřejmě také aktivitami, které přesahují běžný rámec služby a přispívají k rozvoji práce a dobrému jménu bezpečnostních sborů, hasičů a záchranářů.

Oceněno za mimořádné činy a vzornou službu bylo letos pět strážníků z řad Městské policie hl. m. Prahy – Obvodního ředitelství Praha 5, pět policistů Policie ČR – Obvodního ředitelství Praha II, pět hasičů z Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha – MČ Praha 5 a pět záchranářů Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Radní JUDr. Petr Lachnit poděkoval oceněným příslušníkům bezpečnostních sborů, hasičům a záchranářům za jejich každodenní nelehkou práci, při které mnozí z nich nasazují své životy, a vyzdvihl tradičně dobrou a stále se rozvíjející spolupráci složek integrovaného záchranného systému.

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Mestska-cast-Praha-5-predala-oceneni-pracovnikum-Zdravotnicke-zachranne-sluzby-hl-m-Prahy-647981?nocache=1