– Díky za vaši nelehkou práci! Praha 5 předala ocenění pracovníkům Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Popisek: Vyznamenání MČ Praha 5 předávané pracovníkům Zdravotnické záchranné služby

Ve středu 16. prosince předal radní JUDr. Petr Lachnit spolu se starostkou Mgr. Renátou Zajíčkovou záslužné medaile městské části Praha 5 pracovníkům Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, kteří působí na výjezdové základně Praha 5 – Nádražní a na výjezdové základně Praha 5 – Jinonice.

Ocenění městské části Praha 5 obdrželi:

  • Mgr. Jakub Doškář, který jako zdravotnický záchranář slouží u pražské záchranky 15. rokem.
  • Martin Hruboň, Dis., který v lednu 2021 oslaví 25. rok práce u pražské záchranky.
  • Jiří Ludvík, Dis., který před 18 lety začínal u pražské záchranky jako řidič sanitního vozu, později rozšířil svou odbornost a stal se zdravotnickým záchranářem.
  • MUDr. Ing. Radek Čipera, který jako lékař pražské záchranné služby vyjíždí už deset let k těm nejvážnějším případům.
  • Bc. František Ouředník, který u záchranné služby slouží už 21 let a prošel několika pracovními pozicemi, a to i u letecké záchranné služby.

Rada městské části Praha 5 v říjnu letošního roku rovněž udělila vyznamenání příslušníkům Policie ČR, Městské policie hl.m. Prahy a příslušníkům Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy, ale vzhledem k epidemii koronaviru se neuskutečnilo tradiční slavnostní předání záslužných medailí v jednací síni zastupitelstva smíchovské radnice. Záslužné medaile tak byly oceněným policistům, strážníkům a hasičům předány cestou jejich obvodních ředitelů.

Ocenění zdravotničtí záchranáři s radním Petrem Lachnitem a starostkou Renátou Zajíčkovou

Návrhy na ocenění záslužnými medailemi včetně zdůvodnění předkládají ředitelé bezpečnostních složek, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby hl.m. Prahy Radě MČ Praha 5. Získání tohoto čestného ocenění je podmíněno především vzorným plněním služebních povinností, mimořádným činem, který se vymyká z běžné služby a samozřejmě také aktivitami, které přesahují běžný rámec služby a přispívají rozvoji práce a dobrému jménu bezpečnostních sborů, hasičů a záchranářů. Oceněno za mimořádné činy a vzornou službu bylo letos 5 strážníků z řad Městské policie hl. m. Prahy – Obvodního ředitelství Praha 5, 5 policistů Policie ČR – Obvodního ředitelství Praha II, 5 hasičů z Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha – MČ Praha 5 a 5 záchranářů Zdravotnické záchranné služby hl.m. Prahy. Radní JUDr. Petr Lachnit poděkoval oceněným příslušníkům bezpečnostních sborů, hasičům a záchranářům za jejich každodenní nelehkou práci, při které mnozí z nich nasazují své životy a vyzdvihl tradičně dobrou a stále se rozvíjející spolupráci složek integrovaného záchranného systému.

https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/25020-diky-za-vasi-nelehkou-praci-praha-5-predala-oceneni-pracovnikum-zdravotnicke-zachranne-sluzby-hl-m-prahy.htm