Udělování záslužných medailí příslušníkům policií, HZS a ZZS HMP (11.10.2022)